2024

Frimodig hykler?

Min komfort kan ikke være viktigere enn andres evighet, sier Sara Loland (21) om å dele evangeliet til ikke-kristne.
av Sara Loland