NRKs SKAM

SKAM #8 – Fortellingens kraft

All ære til argumenter og logikk, men når vi treffes av en god historie, slik vi gjør i Skam, er det som om alle våre tidligere forsvar smelter bort.
av Olof Edsinger

SKAM #4 – Skyld og skam

I en artikkelserie om Skam er det naturlig å si noe om selve begrepet ”skam”. Hva står dette for, og hvordan møter vi det i TV-serien?
av Olof Edsinger