SKAM #3 – En sexfiksert verden

SKAM #3 – En sexfiksert verden

Et av de mest gjennomgående temaene i Skam er ”hooking” og sex.

Serie

Denne serien tar utgangspunkt i NRKs «Skam», og er skrevet av Olof Edsinger.

I denne iTro-serien skal det utforskes noen sider av det universet Skam-karakterene befinner seg i. Målet er at serien skal hjelpe deg å forstå, men også stille kritiske spørsmål ved, den type livsstil og vurderinger som vi får innblikk i gjennom Skam

I tv-serien Skam er «hooking» og sex et stadig tilbakevendende samtaleemne i både guttegjengen og jentegjengen. Man vil ha noen å ”hooke” med, og det er langt fra alltid at dette leder videre til en langsiktig relasjon.

Sex er selvsagt

I Skam er det også selvsagt at de som er sammen har sex med hverandre. I stor grad stemmer dette overens med hvordan de fleste norske ungdommer tenker. Gjennomsnittsalderen for seksuell debut ligger på litt over 17 år for jenter, og noe høyere blant guttene. Det er samtidig verdt å nevne at hver tredje 25-åring fortsatt er jomfru.

Uansett ligger den livsstilen Skam ønsker å skildre langt i fra et tradisjonelt syn på sex og relasjoner. Det er også en livsstil som går på tvers med det som er det bibelske idealet. Interessant nok velger også skuespillerne selv å ta avstand fra deler av det bildet serien presenterer. Som Ulrikke Falch uttrykker i det i et  intervju med MinMote:

– Alle tror jeg er Vilde i virkeligheten, men vi lever helt andre liv enn Noora, Sana, Vilde og Eva. Det er nok ikke like mye prat om ”hooking” og festing som i serien.

Baksiden av den seksuelle frigjøringen

Selvfølgelig er det lett av vi også bli dratt med i lengselen etter nærhet, begjær og festing som preger karakterene i Skam. Men flere ganger får vi også innblikk i baksiden av den seksuelle frigjøringen.

Noora forteller om hvordan hun som 13-åring mistet jomfrudommen, men at hun deretter ble forlatt av kjæresten – med følgen at hun nå ikke er interessert i verken ”hooking” eller sex (2:9).

Vilde er i motsatt situasjon: Hun føler hun må leve opp til det som forventes i kulturen og er på jakt etter en gutt hun kan miste jomfrudommen til. Derfor har hun et one night stand med William, uten at han egentlig er interessert i henne (2:7).

Brukes som midler i stedet for mål

Gang på gang ser vi altså hvordan karakterene, eller menneskene rundt dem, bruker hverandre som midler i stedet for mål når det gjelder sex. Begjæret, eventyret og i noen tilfeller omgivelsenes forventninger blir viktigere enn personen.

Det er ironisk at jentene ved flere anledninger diskuterer problemet med å oppfattes som sexobjekt, samtidig som så stor del av livene deres handler om nettopp – sex.

Allerede i starten av serien kommer den muslimske Sana (som selv vil vente med sex til hun gifter seg) med en treffende replikk angående dette. Jentene diskuterer hvordan de kan bli invitert til fest på en russebuss. Sana foreslår at Eva må slå opp med kjæresten sin for å hooke med tredjeklassegutter. Hun sier: ”Norske jenter bytter sex mot penger, popularitet og bekreftelse hver eneste dag. …Det er din kultur!” (1:3) Underforstått: hvorfor blir dere så opprørte når jeg sier at dere skal dra fordel av den kulturen dere allerede er en del av?

Også i virkeligheten vet vi at både seksuelle overgrep og bilder som spres i sosiale medier er en risiko å regne med.

I slutten av andre sesong kastes vi inn i en annen ubehagelig side av seksualitetens mer mørke sider, og det er når Noora våkner opp uten klær, og blir livredd for at hun kan ha blitt voldtatt (2:8). Saken forverres av at Williams bror Nikolai prøver å utnytte hennes underlegenhet, og dessuten har tatt et bilde når hun ligger naken i Williams seng.

Heldigvis så var ikke dette en voldtekt, men likevel ble Noora utsatt for et overgrep.

Sex er Guds gave

Det bibelske perspektivet på sex er at sex er noe godt og en Guds gave, men også at vi lett kan begynne å skade oss selv og hverandre når vi kobler det bort fra sin større sammenheng av ekteskap og familie.

”Dette er Guds vilje,” står det i Bibelen, ”at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor” – det vil si seksuell omgang utenfor ekteskapet. ”Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte.” (1 Tess 4,3-7)

Guds nåde er alltid stor nok

Skam skildrer en gruppe ungdommer som ofte har veldig fine idealer i spørsmål om vennskap og relasjoner, men som på en farlig måte styres av sin lengsel etter sex. Personlig tror jeg at det fins en bedre vei å gå. Én smalere vei, men som i lengden gir godt utbytte også i spørsmål om personlig velbefinnende.

Som apostelen Paulus uttrykker det: ”Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg … Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!” (1 Kor 6:12, 20).

Det er aldri for sent å begynne å vandre på denne veien av hellighet og renhet. Og Guds nåde og tilgivelse er stor nok til å legge selv våre seksuelle synder bak oss.

NRK TV

Serie

Denne serien tar utgangspunkt i NRKs «Skam», og er skrevet av Olof Edsinger.

I denne iTro-serien skal det utforskes noen sider av det universet Skam-karakterene befinner seg i. Målet er at serien skal hjelpe deg å forstå, men også stille kritiske spørsmål ved, den type livsstil og vurderinger som vi får innblikk i gjennom Skam