Mine valg og Guds ledelse

Mine valg og Guds ledelse

Vi trenger å fortsette å utforske Gud og vi trenger å fortsette å utforske oss selv.

UL 2013

UL 2013 arrangeres denne ukai Kongeparken i Ålgård.

Vegard Holm (39) har jobbet som daglig leder for KRIK, og er nå universitetslektor på Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo.

Seminarteltet var rimelig fullt i dag under seminaret med tittelen «#Follow #Gud #Fornuft #Magefølelse #Litt forvirra». Kall og Guds ledelse er noe som opptar UL-deltakerne, men hva kan vi gjøre for å komme på sporet av Guds vilje for livene våre? Vegard Holm gav noen tanker til refleksjon.

Han dro frem  to modeller som utgangspunkt: Den plutselige ledelsen og den langsomme ledelsen. Vi kan både få en plutselig og veldig konkret omveltning i livene våre, når vi leser i Bibelen eller når vi hører en sang. Ledelsen kan også være en prosess som tar tid, et resultat av å jobbe grundig med å oppdage mer om oss selv og mer om Gud hver dag.

Gud ser lengre og tenker større

Det er ofte  slik at vi i vår utålmodighet vil ha svar på våre spørsmål med en gang. Men vi ser sjelden langt frem i tid, gjerne ikke mer enn 1-2 steg. Vi må tillate oss å være tålmodige og gå i tillit til at Gud ser lengre og tenker større mener Vegard. «Hvordan blir man seg selv som menneske om man er skapt i Guds bilde?» Spør han.

Å la seg  lede er å la seg forme og Gud har et ønske om å forme hele oss. Han vil ha våre gaver og gode utrustninger, men også våre mangler og feil. For hvordan går det dersom vi kun gir ham det vi er fornøyd med? «Når virkelighetsforståelsen vår ikke passer med hvem Gud er må bildet av Gud gå i stykker. Vi må se at Gud er større.» understreker han.

Leder Gud nå? Kanskje, kanskje ikke, men jeg prøver.

Et bilde som  ble brukt på seminaret var en ramme. Gud har gitt oss en ramme som rommer alle våre mulige veivalg. Her er det mange gode muligheter og noen ikke fullt så gode muligheter. Ingen av disse mulighetene er nødvendigvis det eneste riktige, men et valg vi må ta, noe som kan innebære å ta noen sjanser: «Leder Gud nå? Kanskje, kanskje ikke, men jeg prøver.» Når vi bruker livene våre og ønsker å ære Gud med det han har gitt oss, så kan vi forvente at Gud bidrar. Dersom du tør å spørre Gud om hva som er hans vilje kan Han gjøre mye. «Jeg tror at Gud gjør meg og deg til den beste versjonen av oss selv.» sier Vegard. «Å la Gud sette en rytme i livet vårt er med på å la Gud slipe oss.»

Never stop exploring

Gud møter mennesker  forskjellig, og derfor vil man også bli ledet på forskjellig måte. Men selv om vi er forskjellige har vi en ting til felles: Vi trenger å fortsette å utforske Gud og vi trenger å fortsette å utforske oss selv. «Never stop exploring». Dette innebærer å være bevisst på hva Gud sier om hva et menneske er og å la disse små sannhetene vokse. «Å leve etter Guds vilje tror jeg handler om å gå gjennom livet og samle sannheter om Gud og sannheter om meg og den verdenen jeg lever i. Og så tror jeg at vi må øve for å gjøre de til våre egne sannheter.»

Dersom du vil lese mer om dette har seminarholder Vegard Holm skrevet boken «På sporet av noe ekte»

Foto: John Olav Selstø