UL-taler 2011

UL-taler 2011

Her kan du se opptak av alle talene på UL 2011.

Kveldsmøte 5,lørdag 6. august.
Kristin Aamodt og Hans Kristian Skaar taler om temaet "Sannheten om fortida mi" på UL2011.

Bibeltime 4,lørdag 6. august.
Robert Lilleåsen taler om temaet "Kors på halsen" på UL2011.

Kveldsmøte 4, fredag 5. august.
Simon Morris(UK) taler om temaet "Enten/eller" på UL2011.

Bibeltime 3,fredag 5. august.
Robert Lilleåsentaler om temaet "Kjenne Gud" på UL2011.

Kveldsmøte 3,torsdag 4. august.
Gregory Manning (US)taler om temaet "The Truth" på UL2011.

Bibeltime 2,torsdag 4. august.
Leif Nummela taler om temaet "Sant.usant" på UL2011.

Kveldsmøte 2, onsdag 3. august.
Per Åge Bergetaler om temaet "Jeg er" på UL2011.

Bibeltime1, onsdag 3. august.
Leif Nummela taler om temaet "G.P.S."(Gå På Sannhet) på UL2011.

Kveldsmøte 1, tirsdag 2. august.
Edvard Thormodsæter taler om temaet "iSentrum" på UL2011.