I mars fikk vi en ny bibel

I mars fikk vi en ny bibel

Det er utrolig mange bibeloversettelser å velge mellom – men hvorfor er det slik?

Bibel 2024

14. mars 2024 kom Bibelselskapet ut med Bibel 2024. Bibel 2024 er en oppdatert utgave av Bibel 2011, den forrige store oversettelsen Bibelselskapet gjorde.

Det er utrolig mange bibeloversettelser å velge mellom. På engelsk er det så mange at knapt noen kan holde oversikt over alle. Selv på norsk har vi flere forskjellige oversettelser å velge mellom – men hvorfor er det slik?

Mange hensyn å ta

Bibelen er ei spesiell bok, og man må ta spesielle hensyn når man oversetter den. Man må selvfølgelig ta hensyn til språkene Bibelen opprinnelig ble skrevet på – gresk, hebraisk og arameisk.

Man må også ta hensyn til det norske språket, altså skrive på et godt og forståelig norsk. Dette er sant for alle oversettelser.

Men videre er det jo slik at mange er vant til bibelspråket de vokste opp med. Da må vi ta hensyn til språket som har vært brukt i Bibelen tidligere. Så må vi ta hensyn til språket som brukes i kirker og gudstjenester. Videre er det tradisjoner, historie og teologisk språk som man må ta hensyn til.

Alle de store oversettelsene på norsk er gode oversettelser, og du blir godt kjent med Bibelen gjennom å lese alle.

Dette gjør at man får ulike bibeloversettelser. Disse ulike bibeloversettelsen vektlegger ulike hensyn. Det kan være hensynet til tradisjonsspråket, til kirkespråket, til et godt og forståelig norsk, eller mer.

Alle de store oversettelsene på norsk er gode oversettelser, og du blir godt kjent med Bibelen gjennom å lese alle.

Holde språket oppdatert

Likevel er det viktig å holde bibeloversettelsene oppdaterte. Det første verset i Lukas er for eksempel nesten ugjenkjennelige i Bibelselskapets oversettelse fra 1930:

Eftersom mange har tatt sig fore å sette op en fortelling om de ting som er fullbyrdet iblandt oss…

Denne setninga er norsk slik det ble skrevet for nesten hundre år siden og viser tydelig hvorfor man må oversette på nytt og holde språket oppdatert.

Bibel 2024

14. mars 2024 kom Bibelselskapet ut med Bibel 2024. Bibel 2024 er en oppdatert utgave av Bibel 2011, den forrige store oversettelsen Bibelselskapet gjorde.

Målet med denne oppdateringa er å komme enda nærmere kildetekstene og bruke enda bedre og tilgjengelig norsk.

Mitt håp er at alle som leser Bibelen i dag skal få et nytt og vakkert møte med Guds ord.

Siden vi ga ut en ny oversettelse i 2011 har vi samlet tilbakemeldinger fra lesere, forkynnere, prester og fagfolk. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene har vi revidert teksten for å gjøre oversettelsen vår enda bedre.

Én spalte istedenfor to

Bibel 2024 har også fått et helt nytt design. Utgaven vi kaller Folkebibelen er laget for å gi en ny leseropplevelse.

Her er teksten i én spalte, heller enn de vanlige to. Vi har også fjernet fotnotene, slik at boka gir en ny leseopplevelse. En ny leseopplevelse kan gi et nytt blikk på tekstene i Bibelen.

Mitt håp er at alle som leser Bibelen i dag skal få et nytt og vakkert møte med Guds ord.

Benjamin Høyland

Bibel 2024

14. mars 2024 kom Bibelselskapet ut med Bibel 2024. Bibel 2024 er en oppdatert utgave av Bibel 2011, den forrige store oversettelsen Bibelselskapet gjorde.