Appen som hjelper deg å be for unådde folkeslag

Appen som hjelper deg å be for unådde folkeslag

Last ned appen "Unreached of the day" og be for et nytt unådd folkeslag hver eneste dag!

Joshua Project

Joshua Project er en nettside med oversikt over så og si alle verdens unådde folkeslag. Det gjelder hele 7 162 folkeslag, altså 41,9% av alle folkeslag i hele verden.

Pleier du å be konkret for unådde folkeslag? Ikke? Det forstår jeg egentlig veldig godt. For hvordan kan man egentlig vite noe som helst om disse folkeslagene?

De fleste misjonsorganisasjoner som jobber blant de minst nådde folkeslagene, jobber i områder med såkalt sensitivt arbeid. Det vil si at de ikke kan dele navn på utsendinger og folkegrupper offentlig, sånn uten videre.

Dermed kan det være vanskelig for de fleste av oss å vite noe som helst om disse folkegruppene.

Unreached of the day

Men det finnes en god løsning for daglig bønn for unådde folkeslag. Joshua Project har nemlig en app som heter «Unreached of the day».

På denne appen får du opp et nytt folkeslag du kan be for hver eneste dag. Du finner basic informasjon om befolkningstall, prosentvis andel kristne, språk, tilgjengelig bibeloversettelse og hovedreligion.

I tillegg finner du kjennetegn ved folkeslaget, utfordringer for evangeliet, evangeliserings-ideer, situasjonen til de lokale kristne og konkrete bønneemner.

Last ned appen for Android
Last ned appen for iPhone

Bønnens kraft

Bibelen forteller hvilken kraft det er i bønn, og Jesus sier at vi skal be høstens herre å sende ut arbeidere. Hvis vi skal være med å nå verden for Kristus, må vi kristne engasjeres i bønn for disse folkene. Det er kanskje det viktigste arbeidet vi som ikke reiser ut kan gjøre for å nå disse menneskene.

Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. 
Johannes Åpenbaring 7, 9 

Nå kan du, med bare et touch på mobilen, be for et nytt folkeslag hver dag. Det er ikke bare viktig i arbeidet for å nå folkeslaget, men det gjør også mye med ditt eget misjonshjerte – å rette fokuset på mennesker som ikke har tilgang til evangeliet.

Dåp for 80 fra Daasanach-folket

Da jeg var i Etiopia for et par år siden bestemte vi oss for å be for et unådd folkeslag i Etiopia hver dag. En morgen ba vi for Daasanach-folket.

Noen dager senere fikk jeg høre at 80 mennesker fra denne folkegruppen nylig hadde blitt døpt på samme søndagsgudstjeneste. Takk Gud for det!

Nå var det ikke sånn at det skjedde ene og alene på grunn av våre bønner den morgenen. Dåpen skjedde trolig før vi ba for det. Likevel minte det meg om at når vi ber for unådde folkeslag kan det få stor betydning for Guds rike!

Frontier groups

For øyeblikket er det folkegrupper som går under betegnelsen Frontier Groups, som du vil be for i appen. Det er altså folkegrupper med mindre enn 0,1% kristne, uten noen form for selvstendig kristen bevegelse og uten sjanser for disippelgjøring – med mindre noen krysser barrierene.

Tenkt deg det. De fleste fra disse folkeslagene har aldri hørt Jesu navn nevnt og hørt om Jesu frelsesverk på korset. De har ingen lokal kirke. Ingen kristne rundt seg som kan dele evangeliet. Ingen bibel på sitt eget språk.

Har du lyst å være med å be for disse folkene? Last ned appen og be for et nytt folkeslag hver dag. Det kan være med å forandre folkeslaget, og det vil trolig forandre deg.

Fortell blant folkeslag om hans herlighet,
blant alle folk om hans under! Salme 96,3

Andre ressurser som kanskje er av interesse

Joshua Project

Joshua Project

Joshua Project er en nettside med oversikt over så og si alle verdens unådde folkeslag. Det gjelder hele 7 162 folkeslag, altså 41,9% av alle folkeslag i hele verden.