De minst nådde

Evangeliet er bare gode nyheter hvis det kommer fram i tide.

Misjon

Misjoner spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Det er ca 16 000 folkegrupper på jorda.Ca 7 000 av disse regnes blant de minst nådde.300 000 misjonærer forkynner Guds ord.Kun 3 % jobber blant de minst nådde.

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler»

– Matt 28,19

 

De fikk lys i øynene, de fikk håp og fred i hjertet, fordi de fikk møte Jesus

 

3 milliarder mennesker  er muslimer, hindu eller buddhister
70 % av alle asiater har aldri hørt om Jesus Kristus
Forfølgelse og martyrdom er økende
Mange kristne blir fengslet for sin tro

«Jeg så hvordan  mennesker
Som ikke hadde hørt om ham,
Og som levde uten Gud
Og uten håp i verden,
Hvordan Jesus møtte de.
De fikk lys i øynene,
De fikk håp og fred i hjertet
Fordi de fikk møte Jesus.»

– Ola Tulluan, misjonær i Indonesia og Peru

 

«Evangeliet er bare gode nyheter hvis det kommer fram i tide.»

– Carl F. H. Henry