Blåser liv i Luther

Blåser liv i Luther

Hva kan en 1500-talls munk lære oss om Bibelen? Ingvald André Kårbø blåser liv i Luther på UL2015.

UL2015

UL2015 er NLM ung og Imf-Ung sin ungdomsfestival som arrangeres denne uka i Randaberg Arena.

Ingvald vil ikke kalle seg en Luther-nerd. «Ikke på den måten at jeg har en Luther-byste på nattbordet. Men Luther sa mye bra. Og vi som kaller oss lutheranere tror at det han sa om Bibelen er viktig. At det er Bibelen som kan gi oss svaret på det store spørsmålet: Hvordan kan jeg bli frelst?»

Jesus tok vår plass

Organisasjonen som driver iTro, og som blant annet arrangerer UL, heter Norsk Luthersk Misjonssamband. For de som ønsker en speed-innføring til luthersk kristendom, utfordret jeg Ingvald til å forklare tre ord med hver sin setning:

– Arvesynd: Bibelen sier vi er født med ryggen mot Gud og at vi går en annen vei enn det Gud vil. Dette er et alvorlig problem.

– Stedfortreder: Heldigvis tok Jesus vår plass og straffen for våre synder.

– Rettferdiggjørelsen: Derfor erklærer Gud at vi, ved troen på Jesus, er rettferdige og syndfrie.

Sikker på at Gud vil ha med meg å gjøre

Ingvald har akkurat hatt et seminar på UL om luthersk kristendom. Om det blir hæla i taket av sånt, kunne han ikke svare på, men han svarte frimodig på spørsmålet om hva som er det beste med å være lutheraner: «Det beste er at jeg kan være sikker på at Jesus vil ha med meg å gjøre.»

Ingvald understreker at en lutheraner ikke må være enig i alt det Luther sa. Blant annet kunne han være ganske nedlatende overfor enkelte grupper mennesker. Det er ikke et ideal for oss. Videre finnes det andre som ikke er lutheranere som likevel er kristne. Noe av forskjellen handler blant annet om synet på arvesynd og det som kalles for «nådemidlene».

Frelst ved troen alene

«Nådemidlene er verktøyene Gud bruker for å bringe nåden inn i livet vårt. Bibelen, dåpen og nattverden. Bibelen viser oss at vi trenger en redning, og hva redningen er – Jesus. Dåpen og nattverden er handlinger Gud har gitt løfter om i Bibelen, at han gir tilgivelse gjennom disse tingene. De er altså noe mer enn symbolhandlinger.

Moralen i luthersk kristendom er altså at du er frelst ved tro alene – på Jesus alene. Det er ikke kristenlivet som frelser deg, det er Jesus.

Samtidig understreker Ingvald at livet som en kristen er viktig: «Gud trenger ikke de gode gjerningene våre. Men medmenneskene våre trenger dem. Derfor skal vi gjøre gode ting. Fordi Gud ønsker det og vår neste trenger det. Vi tjener Gud ved å tjene menneskene rundt oss.»

Brian Taksdal Engen

UL2015

UL2015 er NLM ung og Imf-Ung sin ungdomsfestival som arrangeres denne uka i Randaberg Arena.