Bønn på 17. mai

Bønn på 17. mai

En bønn på nasjonaldagen.

Gud

Takk for landet vårt

Takk for fred og trygghet

Takk for frihet og alle mulighetene vi har

Takk for alt vi har fått av deg

Gud

Hjelp meg å sette pris på det gode rundt meg istedenfor å fokusere på det som er vondt

Hjelp meg å skape fred og trygghet rundt meg

Hjelp meg å bruke friheten og mulighetene til din ære istedenfor å leve for meg selv

Hjelp meg å bruke dine gaver til å være gjestfri, generøs og inkluderende

Gud

Takk for Norge – at vi kan leve her

Hjelp meg å arbeide for å la din vilje skje her i landet, slik som i himmelen

Og takk for at jeg kan vite, når jeg istedenfor takknemlighet
kjenner på tomhet og ensomhet,
at dette landet – og dette livet – ikke er vårt endelige hjem

Men at vi én dag skal få komme hjem til deg

 

Mikita Karasiou / Unsplash