Nasjonaldagsbønn

Nasjonaldagsbønn

På en dag som denne passer det ekstra godt å takke Gud for det Han har gitt oss, og legge nasjonen frem for Ham, i en bønn for Norge.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

 

Det er 17. mai – den store festdagen – Norges nasjonaldag. Vi skal feire og glede oss. På en slik dag passer det også ekstra godt å takke Gud for det Han har gitt oss, og legge nasjonen frem for Ham, i en bønn for Norge.

Takk for landet vårt
Takk for Norge

Gud, du har rikelig velsignet oss,
Gjort oss til et folk som har i overflod,
Takk for alle dine gaver.

Takk for muligheter, engasjement,
Nytt håp.
Takk for at du gjennom det siste året har vist oss
at vi trenger hverandre;
Ei skulder, ei hånd, et smil.

Takk for alle som har viet livet
Til å gjøre landet vårt til et godt sted å være menneske.
Hjelp de som nå er valgt ut til å gjøre denne jobben,
Og de som ønsker den,
til å handle og bestemme klokt.
Velsign kongehus,
og alle som representerer oss
innenfor og utenfor våre grenser.

Du som setter hjerter i brann
Tenn en gnist av kjærlighet i oss
For de blant oss som trenger håp
De som trenger ei skulder, ei hånd, et smil
Gjør oss til et folk som verdsetter hverandre,
Elsker hverandre
På tross av ulikheter og uenigheter

Hjelp oss til å forvalte gavene vi har fått,
Rikdommen,
Etter ditt hjerte, Gud.
Hjelp oss å bry oss om mennesker,
Disse dine minste,
Her hjemme – og til verdens ender.
Hjelp oss å bidra til fred,
og ta vare på ditt skaperverk.

Jesus, vis oss at vi trenger Deg
Som nasjon,
Som enkeltmennesker.
Vekk folket til den frihet,
Som kun finnes i din nåde,
ditt offer og
Din kjærlighet

Velsign landet vårt, Gud
Velsign Norge

 

Unsplash

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.