En bønn for julaften

En bønn for julaften

Det er julaften og mange gleder seg, men for alle er ikke dette en gledesdag. La oss sammen be denne bønnen for dagen.

Bønn for julaften

Kjære Gud

Takk for glede, trøst nedstemte

Takk for varme og trygghet, beskytt hjemløse og utrygge

Takk for familie og venner, vær der for ensomme

Takk for sunne relasjoner, skap fred i krevende situasjoner

Takk for helse, støtt og helbred syke

Takk for håp, lys for håpløse

Takk for materielle goder og gaver, hjelp meg å ikke bli knyttet til det

Og mest av alt – minn meg på og hjelp meg å bli

en som trøster nedstemte, beskytter hjemløse og utrygge, er der for ensomme, skaper fred i krevende situasjoner, støtter og helbreder syke, lyser for håpløse og gir goder og gaver til andre

Hellige ånd – vis meg hvem jeg kan bety noe for i dag

Amen

 

@lelia_milaya via Twenty20