Hvis du strever med bønnelivet, gjør som titusenvis av kristne har gjort før deg: Be Salmene!

Hvis du strever med bønnelivet, gjør som titusenvis av kristne har gjort før deg: Be Salmene!

Salmenes bok er både en bønnebok og en sangbok.

Tema

Igjennom fasten i 2022 har iTro og Laget en bibellesekampanje der vi leser/ber salmer fra Bibelen.

Hva slags bok er Salmenes bok? Fungerer den i vår tid?

I 2. Krønikebok 7,3 leser vi om innvielsen av templet. Da Herrens herlighet fylte huset, falt alle på kne og priste Herren med ordene «For han er god, evig varer hans miskunn».

Disse ordene er refrenget i Salme 136, som er en gjenfortelling av alt godt Gud har gjort for Israel.

På hebraisk heter Salmenes bok «Tehilim». Ordet betyr «bønnene». Helt siden sangerne stilte seg opp i Salomos tempel og sang Israels bønner, har Salmenes bok hatt en sentral plass både i synagogen og kirken. 

Salmene da

Salmenes bok inneholder bønner for nesten alle tenkelige (og utenkelige) situasjoner.

 • Den som hviler i Herren kan be «Herren er min hyrde» (Salme 23,1)
 • Den som angrer sin synd kan be «Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! (Salme 5,4)
 • Den som er glad kan lovprise Herren «For han er god, evig varer hans miskunn». (Salme 136,1)
 • Den fortvilte kan rope til Gud: «Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp, forkast oss ikke for alltid! (Salme 44,24)

Selv de mørkeste og vondeste følelsene og tankene setter Salmene ord på: «Gud, om du ville drepe den lovløse, om drapsmennene vek fra meg!» (Sal 139,19).

En slik bønn framstår ikke som from, og iallfall ikke i samsvar med Jesu befaling om å elske våre fiender (Matt 5,44). Men av og til kan mennesker være så rasende og fortvilte. Hva er da best, å ta hevnen i egne hender eller overlate hevnen til Gud?

De sang antakeligvis på en annen måte enn vi gjør.

Som vi har sett så langt, er Salmenes bok en bønnebok. Men den er mer! Den er også en sangbok.

I og med at det er dårlig med lydopptak fra det gamle Israel, vet vi ikke noe om hvordan de sang disse salmene.

Men vi vet fra Bibelen at sangerne hadde en sentral rolle i gudstjenesten i templet og sangtjenesten var nøye organisert (1 Krøn 25).

Enkelte av salmene har innledninger som antakeligvis er musikkuttrykk, enten melodi eller anvisning om hvordan den skal spilles:

 • Til korlederen. Med strengespill. En salme av David. (Salme 4,1)
 • Til korlederen. Med fløytespill. En salme av David. (Salme 5,1)
 • Til korlederen. Med strengespill. Etter «Den åttende». En salme av David. (Salme 6,1)
 • Til korlederen. Etter «Mut labbén». En salme av David. (Salme 9,1)
 • Til korlederen. Etter «Morgenrødens hind». En salme av David. (Salme 22,1)

Salme 136, som jeg alt har nevnt, er organisert som vekselsang mellom forsanger som skildrer en gjerning Herren har gjort og koret som svarer «Evig varer hans miskunn».

De sang antakeligvis på en annen måte enn vi gjør. De fleste antar at det var mer en slags «snakkesynging», slik som det høres ut i kirken når presten messer.

Dette gjorde at Israels gudstjenestesang var avdempet og svært annerledes enn hos nabofolkene. Instrumentene de brukte var vanligvis strenger, blåsere og håndtrommer av ulik sort.

Salmene nå

Hvordan kan vi bruke Salmenes bok i vår tid? Det første jeg vil svare på det er bønn.

Gjennom mange år har jeg selv hatt stor hjelp av å bruke salmer fra Bibelen når jeg ber. De gir meg ord og språk som jeg ikke alltid har selv.

Jeg husker første gangen jeg ba noen av lovprisningene. Ordene føltes veldig store i munnen, unaturlig store for en nordmann. Men det var, og er, uendelig godt å få be ordene Herren selv har sørget for at har blitt levert videre til oss som lever i dag.

Gjør ordene til dine egne og be dem.

 • Neste gang du er glad og tilfreds, be Salme 23.
 • Når du behov for å be om tilgivelse for synd du har gjort, be Salme 51.
 • Og la gjerne Salme 25 være en daglig bønn.

Gjør ordene til dine egne og be dem. Altfor ofte er bønn et strev og noe som heller forbindes med dårlig samvittighet enn fred og glede. Hvis du strever med bønnelivet, gjør som titusenvis av kristne har gjort før deg, be Salmene!

Vi har, dessverre, ikke noen særlig tradisjon for å synge salmene. Mange kan nok Salme 121, men bortsett fra den er det lite vi synger dem. Vi har heldigvis mange sanger som er basert på deler av salmer, men svært få hele salmer.

Dette kan kanskje være en utfordring til unge musikere.

Tenk om vi kunne fått noen gode melodier på salmer fra Bibelen, slik at vi kan synge dem i fellesskapene våre.

Tema

Igjennom fasten i 2022 har iTro og Laget en bibellesekampanje der vi leser/ber salmer fra Bibelen.