Å vandre sammen

Å vandre sammen

Hva gjør vi når noen vil ta imot Jesus?

Kommentar

I kommentarspalten gir forskjellige iTro-skribenter deg sine tanker om opplevelser, nyheter, ting de tenker på, eller aktuelle ting som skjer rundt oss.

Eivind Svenningsen studerer teologi og misjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

I Luk 14:15-24 forteller Jesus en lignelse om en stor fest. Så langt jeg kan se er denne festen et bilde på frelsen i Guds rike. Hvordan vi velger å forholde oss til invitasjonen til denne festen vil påvirke vår tilstand i evigheten.

Mitt inntrykk er at det ofte snakkes om selve invitasjonen, men jeg hører ikke ofte om hva man kan gjøre dersom man i en situasjon møter en person som ønsker å takke ja til denne. Jeg har derfor lyst til å dele noen tanker om hvilket ansvar man har hvis dette skjer.

Det er viktig at de som ønsker å takke ja til invitasjonen er klar over hva dette innebærer

Hvis noen forstår  at valget er avgjørende for dem selv, og velger å satse på et liv sammen med Jesus kan vi hjelpe dem med å komme til ham. Vi kaller dette å lede noen til Jesus.

Det er viktig at de som ønsker å takke ja til invitasjonen er klar over hva dette innebærer.Det er ikke nok å føle seg bra på kristne møter for å være en kristen. Følelser er ikke et tilstrekkelig grunnlag. Den som vil ta imot Jesus må få vite at det valget får konsekvenser.Det betyr ikke at vi skal vise bort mennesker som ikke er kjent med kristen tro fra før eller at det fins et minimumskrav av nødvendig kunnskap for å kunne tro. For det er alltid Gud som skaper troen i et menneskes hjerte ved at det får tillit til ham. Det er likevel bare en måte Jesus kan komme inn i livet vårt på, og det er som Herre. Det innebærer at vi overgir all autoritet over livene våre til ham.Det vil føre til en fullstendig endring av retning fra det livet man har levd uten Jesus. Å bli kristen innebærer at man omvender seg og bekjenner synden i livet sitt.

Dersom vi skal lede noen til Jesus har vi et ansvar for å formidle hva omvendelse og tro innebærer. Hvis de er villige til å ta et oppgjør med synden i livet sitt og å la Jesus vise dem hvilken ny retning de skal gå kan en fin start være å be for dem. Legg vedkommendes relasjon med Jesus over i Guds hender fra første stund. Be om tilgivelse for synd og be Gud om å ta imot personen som sitt barn og gi ham eller henne sin Hellige Ånd.

Et samfunn av søsken som vandrer sammen og bygger hverandre opp i troen

Dersom man får  lede noen inn i en relasjon til Jesus har man også kanskje et særlig ansvar for å følge opp personen. Det å lede noen til Jesus betyr ikke at du presenterer dem for ham før du overlater dem to til å være alene. Det er avgjørende at en nylig omvendt får veiledning i troen og kommer inn i de helliges samfunn, et samfunn av søsken som vandrer sammen og bygger hverandre opp i troen. Denne veiledningen tror jeg sjelden eller aldri kommer som en skrift på veggen. Jesus bruker mennesker og handler gjennom dem som er hans legeme.

Vi må da være villige til å la Jesus bruke oss og lære de vi leder til Jesus å be, lese i Bibelen, bekjenne synd og å dele troen sin med andre. Kanskje virker dette som en oppgave som er for stor, og vi er redde for å gjøre noe feil som fører til at den som har tatt imot Jesus faller bort fra troen. Men det er hvert enkelt menneskes eget ansvar hvordan de velger å forholde seg til Guds invitasjon. Dersom noen takker nei eller finner ut etter en tid at de ikke er villige til å la Jesus ha autoritet over hele livet sitt, er ikke dette vårt ansvar. Ditt og mitt ansvar begrenser seg til å være villige til å la oss bruke som lemmer på Kristi legeme. Det er han som gjør hele jobben og skal ha all ære.

Ill.foto: © Jim Lambert – Fotolia.com