Blir du redd av at det kommer så mange muslimer til Norge?

Blir du redd av at det kommer så mange muslimer til Norge?

Da vil jeg stille deg tre spørsmål.

Kommentar

Daniel Overskott jobber som prosjektleder for Laget Interact.

På Lagets nettsider skriver de dette om Laget Interact:
«Vårt oppdrag er å inspirere ungdom og studenter til å engasjere seg for å gjøre menighetene deres mer flerkulturelle. Vi mener flerkulturelle fellesskap er en stor ressurs for menighetene, samtidig som vi ønsker å se at alle som flytter til Norge skal bli inkludert i samfunnet raskt og på en god måte.»

Å kjenne en muslim er ikke for spesielt interesserte. Mellom 15-20 prosent av befolkningen i Oslo har en muslimsk bakgrunn. Har du et nettverk av 50 bekjente i Oslo og ingen av dem er muslimer, ja da er heller det litt spesielt.

Er du redd for muslimer?

Virkeligheten er at Islam er en religion i kraftig vekst. Antallet muslimer i storbyene i Norge vokser, mest på grunn av innvandring. På 15 år har 112.000 innvandrere flyttet til Oslo og det antas at halvparten av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn i 2040.

En god del av disse er muslimer (ingen vet hvor mange). Tenker du: «Hjelp, dette er farlig!»?.

Da vil jeg stille deg tre spørsmål:

  1. Er det kriminaliteten du er redd for? I Oslo har tilfeller av ran ikke vært lavere på 25 år og andelen unge kriminelle har blitt redusert med 40% de siste 10 årene. Absolutt ingenting å være redd for der altså.
  2. Er du redd for islamsk ekstremisme? Ingen generasjon noen gang, siden Kain drepte Abel, har hatt det mer fredelig enn oss. Tror du meg ikke? Bli med meg på et bibliotek så kan du se (og føle. jeg er god til å kaste bøker etter folk). Beste medisin mot ekstremisme er å bry seg om de som føler seg ydmyket og ensomme, uansett religiøs bakgrunn (trust me).
  3. Er du redd for at vår kristne arv skal forsvinne? Jeg har gode nyheter til deg. Gud kaller oss til å dele de gode nyhetene om at Ordet ble menneske – levde, døde og knuste dødskreftene ved å stå opp igjen – uansett hvilke kulturell arv man har i ryggsekken. La oss heller bruke energien på å skape denne nye arven, sammen med mennesker fra allslags kulturbakgrunner, fordi Kristus forener oss.

Forskjell på mullah Krekar og multeplukker Krekar

Er du generelt mer usikker og redd i møte med muslimer har jeg en mistanke om at du ikke kjenner mange. I de fleste vestlige land er befolkningen i storbyene (hvor det finnes flest muslimer), mindre redd for muslimer enn andre steder. Kanskje fordi man har erfart forskjellen mellom mullah Krekar og multeplukker Krekar?

Så var det ingenting å være redd for, men kanskje du likevel liker å generalisere muslimer? Som regel tullete å gjøre, men jeg skal gi deg en å tygge på:

Alle muslimer trenger Jesus. Islam er ikke en «Kristendom-light».

På mange måter er Islam det motsatte av kristendommen! Gud er far vs. Gud er fjern. Frelsen er gitt vs. frelsen er «gitt at». Tro er relasjon vs. tro er religion. Det finnes mange flere.

Elske muslimer

Har du lyst å lære om islam og elske muslimer som Jesus har elsket oss? Laget har en ny satsing på å møte muslimer med kjærlighet og evangeliet gjennom prosjektet Laget Interact.

Islam er nå en viktig del av Norges kultur og Laget møter ikke dette med frykt, men med et sterkt ønske om å se Jesus prege deres kultur, slik den har gjort med vår.

Frykt ikke, og gå ut med oss!

Kommentar

Daniel Overskott jobber som prosjektleder for Laget Interact.

På Lagets nettsider skriver de dette om Laget Interact:
«Vårt oppdrag er å inspirere ungdom og studenter til å engasjere seg for å gjøre menighetene deres mer flerkulturelle. Vi mener flerkulturelle fellesskap er en stor ressurs for menighetene, samtidig som vi ønsker å se at alle som flytter til Norge skal bli inkludert i samfunnet raskt og på en god måte.»