Du er viktig i kampen mot menneskehandel

Du er viktig i kampen mot menneskehandel

Hva kan vi gjøre både som enkeltmennesker og som fellesskap for å bekjempe handel med mennesker?

Menneskehandel

Forrige måned gav jeg en innføring i problematikken rundt handel med mennesker. Nå skal fokuset være på handling!

«Menneskehandel er organisert handel med mennesker der barn, kvinner og menn utnyttes til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.» (snl.no)

Menneskehandel er et stort og komplekst problem. Derfor trenger tematikken og jobbes med på mange ulike måter. Nettopp av den grunn er det så flott at vi mennesker har forskjellige egenskaper og interesser som kan brukes i kampen.

Øk kunnskapen

Et lurt sted å begynne er å skaffe deg kunnskap om temaet. Økt kunnskap skaper mer engasjement og det gir innsikt som hjelper en til å finne ulike innfallsvinkler til problemet. Økt kunnskap kan du få gjennom å lese artikler på nett, lese bøker, snakke med folk som jobber med temaet, høre på foredrag og seminarer, se dokumentarer og ikke minst etterspørre mer fokus om temaet i skolen.

En konkret anbefaling er å skaffe boka «Norsk Slaveri» og lese FN sin nyeste rapport om menneskehandel.

Spre kunnskapen og samarbeid med andre

Det er viktig å spre kunnskapen til andre og ikke minst finne noen å dele engasjementet med. Det er mye du kan gjøre alene, men det er ingen tvil om at vi har mye større slagkraft når vi jobber sammen!

Så, fortell medmennesker om problematikken, bli med på aksjoner og kampanjer, spre kunnskap gjennom sosiale medier, skriv leserinnlegg og kronikker, skriv brev til politikere, opplys gjennom musikk, kunst og teater og bli med i organisasjoner som jobber mot menneskehandel.

Du kan for eksempel sjekke ut organisasjonen Freethem og EN DAG. Freethem har unge mennesker som hovedmålgruppe og vil være med og bekjempe menneskehandel gjennom bevisstgjøring og ved at ungdommer bruker sin kreativitet. EN DAG ønsker å spre kunnskap om menneskehandel og mobilisere til et stort felleskirkelig arrangement med fokus på temaet på Bislett stadion 1. august 2015.

Ønsker du å jobbe direkte med ofre for menneskehandel anbefaler jeg deg å ta kontakt med noen av disse organisasjonene:

Bevisst forbruk

Vi har makt som forbrukere ved å velge og etterspørre rettferdige varer og tjenester. Noe som igjen kan redusere markedet for menneskehandel og bedre arbeideres arbeidsforhold. Jeg anbefaler deg å sjekke ut framtiden.no.

Her finner du en oversikt over ulike sertifiseringer som du kan se etter når du velger produkter. Den engelske nettsiden Ethical Consumer har et rating system på graden av “rettfedighet” i ulike produkter, merkevarer og butikker

Be

Bønn er et viktig middel i kampen mot menneskehandel. Er det noen som virkelig har makt til å sette mennesker i frihet, så er det Jesus. Bli med å be om:

  • Frihet og legedom for mennesker som er slaver
  • Omvendelse for de som holder mennesker i fangenskap
  • At myndigheter og domstoler må gjøre en større innsats
  • At bakmenn og kvinner må bli tatt
  • At folk må slutte å kjøpe sex og se på pornografi
  • En mer rettferdig fordeling av goder i verdenssamfunnet
  • At verdens kirker må stå sterkt samlet mot menneskehandel
  • Styrke for alle de som jobber med å bekjempe slaveriet
  • At vi alle må bidra til at etterspørselen reduseres gjennom et bevisst forbruk

Husk på at med Jesus på laget er dette en kamp vi umulig kan tape. Lykke til med innsatsen!

 

Privat

Menneskehandel

Forrige måned gav jeg en innføring i problematikken rundt handel med mennesker. Nå skal fokuset være på handling!

«Menneskehandel er organisert handel med mennesker der barn, kvinner og menn utnyttes til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.» (snl.no)