En bibel for i dag

En bibel for i dag

Jeg har aldri forstått hvordan noen kan mene at Bibelen ikke er aktuell i dag. Bli med til begynnelsen av 2 Mosebok, så skal du få se hvor dagsaktuell bibelhistorien er.

Kommentar

Sverre Bøe er ansatt påFjellhaug internasjonale Høgskole,som også driver bloggen "På sporet av sannhet".

Da det ble tørke og sult i Israel måtte Jakob og alle de tolv sønnene hans reise Egypt for å finne mat. De ble altså økonomiske flyktninger til Afrika. Kanskje våger vi å kalle dem klimaflyktninger?

Som så ofte  senere i historien ble også disse flyktningene lenger i landet enn de først hadde tenkt. 400 år senere er de fortsatt i Egypt, men de var likevel langt fra integrert i landet.

Disse jordmødrene fikk ingen reservasjonsrett

Israelittene ble tallrike  i Egypt, så tallrike at fremmedfrykten grep egypterne. Kongen og politikerne i Egypt tenkte slik: "La oss nå gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrike. For om det blir krig, vil de kanskje slå seg i lag med våre fiender og stride mot oss og dra ut fra landet" (2 Mos 1,10).

De legger dermed en plan om å drepe alle guttebarn av israelittene. Gjennom slik etnisk rensning ville de holde deres befolkningsvekst i sjakk – trodde de.

Dermed påla egypterne alle jordmødre å drepe nyfødte guttebarn (2 Mos 1,15-16). Disse jordmødrene fikk ingen reservasjonsrett. Folkemordet på israelittene skriver seg inn i rekken av anti-semittisme.

Storesøsteren til Moses fulgte nøye med ham

Moses er en  av disse guttene som blir født med en umiddelbar dødsdom over seg. Men moren hans praktiserte sivil ulydighet, ved å skjule gutten.

p>

Da han var blitt så stor at han ikke kunne holdes skjult laget moren en kurv til gutten. Kurven satte hun ved elvebredden i Nilen. Storesøsteren til Moses fulgte nøye med ham.

Faraos datter, en prinsesse, finner barnet når hun bader i nærheten. Hun vil adoptere barnet. Storesøsteren knytter kontakt mellom prinsessen og den biologiske moren. Slik får moren omsorgsrett og samværsrett med sitt eget barn.

Siden kommer Moses til faraos hoff og får topp utdannelse

Prinsessen betalte moren  kontantstøtte for å fostre Moses en tid: "Ta denne gutten og fostre ham opp for meg, jeg vil gi deg lønn for det" (2 Mos 2,9).

Siden kommer Moses til faraos hoff og får topp utdannelse: "Moses fikk opplæring i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger" (Apg 7,22). Han fikk siden mye nytte av utdannelsen sin.

Vil du lese mer om hvordan det gikk med Moses da han siden måtte i førti års politisk eksil i Sinai finner du fortellingen i 2 Mos 2,11-25

Foto:© andreykr – Fotolia.com

nbsp;