Gud er sjefen x2

Gud er sjefen x2

Gud har sin måte å sørge for at verden blir styrt på en god måte; Han har gitt oss to styresett.

Vi begynner med et tankeeksperiment. Tenk deg at du var en bonde. Du hadde mange forskjellige dyr: ulv, løve, bjørn og sau. Disse dyrene satte du inn i samme fjøs, lot dem omgås hverandre og sa: “Se så! Finn dere noe gress å spise, vær snille og hold fred med hverandre.” Hvordan hadde det gått? Ikke så veldig bra, eller?

Resultatet hadde blitt noenlunde likt om vi avskaffet alle domstoler, straffesystemer og militære makter i verden i håp om at alle skulle leve som gode kristne sammen. De sterkeste og rikeste ville undertrykt de svake og fattige.

Jeg kan ikke  se for meg at vi kunne styrt et samfunn, eksempelvis Norge, etter evangeliet. Det ville endt i kaos. Vi trenger et styresett med andre ordninger enn de åndelige retningslinjene vi finner i evangeliet. Et styresett som kan sette faste rammer for et samfunn hvor mindretallet er levende kristne.

Gud har innsatt begge disse to styringene og gitt dem hver sin oppgave

Hvis alle mennesker  var levende kristne, trengte vi ikke noe rettsvesen. Men det er dessverre få som lever som kristne. Hvis det ikke var for lover og regler, så ville vi ende opp med å ta livet av hverandre alle mann. Derfor har Gud gitt oss to styrer: Det åndelige som skaper kristne og rettferdige mennesker ved Den hellige ånd , og det verdslige som holder urettferdighet i sjakk slik at menneskene i samfunnet kan leve et fredelig og stillferdig liv .

Det er viktig at vi setter et skille mellom disse styresettene. På den ene siden har vi det åndelige styret. Dette har Bibelen som “våpen” og har makt til å frelse mennesker. Slike ting kan ikke konger, presidenter og statsministere bestemme over. På den andre siden finner vi den verdslige, politiske makten som skal opprettholde rettferdighet i samfunnet ved lover og straffeordninger.

Gud har innsatt  begge disse to styringene og gitt dem hver sin oppgave. Han styrer verden gjennom dem begge. Hvis alt er som det skal være, blir de to styreformene holdt hver til sitt område, slik at hver av dem kan utføre sitt eget oppdrag. Da får Gud utført det han vil gjennom sine to styringssett.

Dette betyr at de som styrer landet og som er soldater, er i tjeneste for Gud. Gud vil jo ha orden og fred opprettholdt. De som da bruker den verdslige makten de har fått rett, tjener Gud med det.

Evangeliet er ikke ment å brukes som politisk ideologi

Kristne mennesker føler  seg ofte forpliktet til to kanter. En kristen er både borger i Guds rike og i denne verden. Landets lover gjelder i høyeste grad for en kristen, men en skal sørge for at en alltid først og fremst er lydig mot Gud (Apg 4,19). En kristen må ikke glemme det ansvar dette legger på ham.

Vi må skjelne  mellom evangeliet, som forkynner syndenes forlatelse og evig liv, og alle verdslige ordninger som hører til livet her på jorden. Evangeliet er ikke ment å brukes som politisk ideologi, på den måten er mye galt blitt gjort i kirkens navn. Gud har sin måte å sørge for at verden blir styrt på en god måte; Han har gitt oss to styresett. Fordi han elsker oss og vil oss vel.

Forslag til lesning:Rom 13,3; 1 Pet 2,13-14.

Kommentar

I kommentarspalten gir forskjellige iTro-skribenter deg sine tanker om opplevelser, nyheter, ting de tenker på og aktuelle ting som skjer rundt oss.

Dagens sak er skrevet av Christian Lilleheim, han jobber som ungdomsprest i Fjell.