Jesus setter fri

Jesus setter fri

Jesus har satt oss fri, og dermed er det grunn til å tilbe ham!

Ditt hjerte rommer så mangt, men har bare én skatt. Det er fort gjort å bli opptatt av det jordiske livet. Min første bil var en Golf 2 som jeg hadde i syv år. Men på grunn avtidens slitasje måtte jeg med et tungt hjerte kjøre den på “knoksen” -bilenes gravplass.

På turen sprakk et vannrør i varmeanlegget slik at vannet fosset inn i kupéen. Det så ut som om bilen gråt, og jeg ble nesten litt rørt. Da kom jeg på Matt 6,19-21:

“Samle dere ikke  skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger (rust hadde jeg nok av), og hvor tyver bryter seg inn og stjeler (jeg hadde visst innbrudd også). Men samle dere skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være”.

Kvinne, du er løst fra din avmakt

Det fikk meg  til å tenke på at vi har lett for å knytte oss til mye som ikke betyr noe for evigheten. Bibelen sier at vi skal ransake oss selv og kjenne om Jesus er vår største skatt. Hva om Jesus ikke er det? Og hvordan kan en ekte tilbedelse av Jesus skje? Luk 13,11-13 sier noe om det:

«Og se, der var det en kvinne som hadde hatt en avmaktsånd i atten år, og hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Men da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne: ”Kvinne, du er løst fra din avmakt.” Og han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud.»

Jesus satte meg virkelig fri fra mørket da jeg var 17 år

Denne kvinnen led  under de grusomme konsekvensene fra syndefallet – og sjelen var bundet av Satans onde krefter. Hun var som en fallende børskurve som bare hadde en evig konkurs i vente. Men Jesus møtte henne og knuste alle lenker. Noe helt nytt datt da inn i hennes hjerte: TILBEDELSE! “… hun priste Gud!” står det. Får Jesus sette noen virkelig fri, kommer også tilbedelsen.

Jesus satte meg virkelig fri fra mørket da jeg var 17 år. Jeg blir aldri ferdig med å takke og tilbe Ham for det! Det fins ulike måter å uttrykke din tilbedelse til Gud på, men felles for all tilbedelse er at den av hele ditt hjerte er til ære for Gud. Det er Gud som er vår eneste skatt, og hjertet vårt må være helt med Ham.

“Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.” – Luk 4,8b

Foto: TommyClicks på flickrTemaet på iTro i september er «Tilbedelse».