Guds Top model?

Guds Top model?

Skal menigheten være Guds egen 'Top model'?

Kommentar

Sverre Bøe er ansatt påFjellhaug internasjonale Høgskole,som også driver bloggen "På sporet av sannhet".

Jeg er en av dem som gjerne leser mye i nye bibeloversettelser. Både Bibelen og språk er kjempespennende, og i den rekkefølgen.

Det kommer ut  en rekke nye bibeloversettelser på mange språk. Mange av disse er ‘frie’ eller ‘parafraserende’ (omskrivende) oversettelse. Da oversetter en verken ord-for-ord, ledd-for-ledd eller setning-for-setning, men avsnitt-for-avsnitt.

Her smeller Volxbibel til med moderne begreper og sier at menigheten blir Guds ‘Topmodel’

Den kanskje mest  radikale av alle slike ‘frie’ oversettelser er den tyske Volxbibel. Den er laget av Martin Dreyer, som i årevis har jobbet for å nå rusmisbrukere i storbyene med evangeliet.

For å klare det bruker han moderne ord og uttrykk. ‘Sangmesteren’ i Salmenes bok blir ‘DJ’, den Allmektige har verdens ‘Joystick’ i sin hånd, og den som vil bli ‘ekstremt lykkelig’ (‘salig’?) bør ‘stole 100 prosent’ på Gud.

Noen ganger kjennes det befriende å lese slikt. Andre ganger blir det litt småpussig. I de verste tilfellene vil jeg kalle det rene mageplask.

Flere steder i Bibelen blir menigheten sammenlignet med en brud. Paulus skriver i Efeserne 5,25-27 at Jesus ‘ga seg selv’ for menigheten, for å ‘hellige’ den og ‘rense den’. Det skjedde gjennom hans død på korset. Og dåpen blir kalt et “vannbad”. Ut av dette ‘badet’ stiger menigheten frem ‘uten flekk eller rynke’.

Her smeller Volxbibel til med moderne begreper og sier at menigheten blir Guds ‘Topmodel’.Stilig uttrykk? Befriende moderne?

Sannheten er at Jesus omga seg med mange tapere, ‘syndere og tollere’

Jeg tror ikke  det er så greit. En ting er alle de ubehagelige assosiasjonene av glam og show. Verre er kanskje hele ideen med at Gud ønsker seg en Topmodel. “Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses”, sa gamle Salomo, Ord 31,30.

Riktig ille er det å tenke på hvordan unge jenter kjenner presset til å være vakre, slanke, pyntet og attraktive. Noen får spiseforstyrrelser, mange får et svakt selvbilde, ofte helt uten grunn. Så skal de lese i Bibelen at egentlig vil Gud også vil ha en Topmodel.

Sannheten er at Jesus omga seg med mange tapere, ‘syndere og tollere’. Livet hadde herjet hardt med dem. Evangeliet er for virkelige syndere. De helliges samfunn er ikke de ‘heldiges’ samfunn i betydning de vellykkede.

Omtrent sånn lyder Herrens ord

På engelsk vrimler  det av slike ‘frie’ bibeloversettelser. Mest kjent er The Message av Eugene Peterson. Nå kommer det oversettelser av denne til andre språk, senest til svensk. Det blir altså en oversettelse av en oversettelse.

Dermed blir ikke teksten særlig nøyaktig. Den som vil tett på Guds eget ord blir skuffet. Typisk nok blir et sitat fra Det gamle testamente i Rom 1,28 introdusert slik: ‘Så Gud sa ungefär’, ‘Omtrent sånn sa Gud’. I norske gudstjenester sier presten: «Slik lyder Herrens ord». Her kan han i beste fall si: «Omtrent sånn lyder Herrens ord».

Heldigvis finnes det nøyaktige og velprøvede oversettelser, også til norsk. Min klare favoritt er Norsk Bibel.

Foto: The Style PA @ flickr.com