Hvordan identifisere dårlig lederskap i kristne sammenhenger?

Hvordan identifisere dårlig lederskap i kristne sammenhenger?

Det er faktisk en hjelp for lederen din at du stiller spørsmål og kommer med innspill.

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Anne Lise Søvde. Hun er daglig leder i daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME).

Aller først vil jeg bare slå fast at dårlig lederskap finnes langt ut over kristne sammenhenger.

Du har sannsynligvis allerede hatt erfaringer både med dårlige lærere eller urettferdige trenere. Nettopp derfor har vi alt å vinne, både som fellesskap og som enkeltpersoner, på å lære oss å identifiserer dårlig lederskap i kristne sammenhenger så tidlig som mulig.

Jesu ledelse

Det viktigste og beste rådet jeg kan gi for å identifisere dårlig lederskap, er å fordype seg i Guds ord og Den hellige ånds nærvær.

Studer hvordan Jesus møtte enkeltmennesker og viste lederskap, og la det bli en standard. Forut for alt godt lederskap, ligger godt disippelskap. Dersom vi kjenner godt til Bibelen og Jesu lederskap, er vi langt på vei forberedt til å identifisere usunt lederskap.

Det er selvsagt ingen som kan lede like godt som Jesus, men alle kan lære mer av Hans ledelse. Det er faktisk sunt for oss ledere å ha noe å strekke oss etter, et bibelsk eksempel, dog helt uoppnåelig.

Alle kan utrustes til å bli bedre ledere, og da byr spesielt evangeliene på veldig god ledertrening. Vi snakker derfor ikke om dårlige ledere, men om dårlig lederskap.

Rom for innspill

Det neste tipset er å sjekke om det er rom for innspill og spørsmål. Er det ikke det, så mener jeg bestemt at lederstilen er usunn, uansett hvor gudegitte ledergaver en person har, eller hvor bibelsk visjonen er.

En god leder skal kunne gi konstruktive svar og takle kritiske spørsmål uten å ty til maktspråk eller svar som gir dårlig samvittighet. Det er faktisk en hjelp for lederen din at du stiller spørsmål og kommer med innspill.

Egne valg-testen

Peter ber menighetens ledere om «ikke å gjøre seg til herre over dem som Gud har gitt dem ansvar for» (1 Peter 5,3). Dersom vi er aktive i et ungdomsarbeid, eller i en tjeneste, bør vi innimellom stille oss spørsmålet om vi gjør dette fordi Gud har kalt oss, eller fordi en leder har bedt oss om det.

Det er selvsagt ikke galt å gjøre ting fordi en leder ber oss om det, men det er allikevel viktig å være klar over når dette er tilfelle. For en dag vil noen spørre deg hvorfor du gjør som du gjør, eller lederen din slutter. Og da er det du som må stå ansvarlig for det du har gjort.

Sjekk kommunikasjonsmønstre

Ta deg gjerne tid til å observere hvordan lederen din snakker til deg og til andre han/hun leder. Og dersom du har mulighet til det, hvordan han/hun snakker til sine nærmeste. Ser du Kristi sinnelag i budskapet som formidles, og gjennom måten det formidles på?

Ikke følg ledere som gir uttrykk for at deres arbeid er verdens eneste håp, eller den eneste veien til frelse. En slik forestilling skaper ofte en sterk innenfor- eller utenfor-kultur. Ledere er kalt til å stå i fellesskap og være ansvarlig overfor andre.

Sjekk fruktene av arbeidet deres

Et godt tre gir god frukt, sier Jesus, mens et dårlig tre vil gi dårlig frukt. Lederskap reproduseres slik at det er stor sannsynlighet for at du vil ende opp med å lede slik som den lederen du ser opp til leder. Dette gjelder også der hvor det har vært en type usunt lederskap.

Alle relasjoner mellom en leder og dem han/hun leder, er en type makt-relasjon, noe enhver ansvarlig leder må være klar over.

Dersom denne relasjonen brukes til å oppnå fordeler for lederen, eller utnyttes på bekostning av dem som blir ledet, er det svært usunt. Sunt lederskap er når en leder som gjør feil (for det gjør vi alle), ber om tilgivelse og beklager det han, eller hun, har gjort galt.

Til slutt vil jeg nevne noe som skulle være veldig selvsagt: Alt av overgrep, både verbalt, åndelig eller fysisk, er dårlig lederskap og bør få konsekvenser! Dersom du har sett eller vet om noe slikt, så ta kontakt med en voksen du stoler på. De kan da ta saken videre, og vurdere hvordan dette skal håndteres.

John Olav Selstø

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Anne Lise Søvde. Hun er daglig leder i daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME).