Nære relasjoner er risikable, nødvendige og en kilde til mye velsignelse

Nære relasjoner er risikable, nødvendige og en kilde til mye velsignelse

Men noen ganger kan det være nødvendig å bytte venner.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Ingebjørg Nandrup er utdannet teolog og jobber som høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Relasjoner er fint. Vi er skapt for å ha med hverandre å gjøre. Men relasjoner er også vanskelig. Kjempevanskelig.

Vi investerer i menneskene vi kjenner. Vi gir dem tid. Vi hører på rådene deres. Vi bryr oss om hva de mener om oss. Vi engasjerer oss i livene deres. Dette gjelder både de menneskene vi har valgt selv å ha i livene våre (venner) og de vi ha blitt plassert med (familie).

Relasjoner er noe av det fineste vi har. Men siden mennesker ikke er perfekte er det også noe av det mest risikofylte vi er med på.

Ikke bare overfladisk

Når noen du kjenner godt sier noe om deg, vet du at det ikke bare er et overfladisk inntrykk. De vet hva de snakker om, for de vet en del om hvem du er. Det gjør at et kompliment kan bety mye – men det betyr også at kritikk kan såre veldig.

Når du kjenner noen godt tør du å vise ulike sider av deg selv. Du tør å dele det du ikke er så stolt av. Det er godt å kjenne at du blir godtatt likevel – men det er ekstra vondt å bli forlatt fordi du var sårbar.

Påvirket av de rundt oss

Når du kjenner noen godt er det naturlig å forplikte seg. Å stille opp når de trenger å bli lytta til, tåle kjipe perioder, prioritere tid sammen og å hjelpe til – men det kan også skje at du blir utnytta, at den andre spiller på din dårlige samvittighet eller truer med å bli sur eller ditche deg.

Du blir påvirka av de du kjenner godt. Humor, interesser, mål for livet, tidsbruk og musikksmak smitter. Det kan bety at de du er nær hjelper deg til å vokse, utvikle deg og bli kvitt dårlige vaner – men det kan også bety at du blir påvirket i feil retning.

Bytte vennegjeng

Noen relasjoner er veldig vanskelige. Av og til er det nødvendig å bytte vennegjeng eller å møte noen sjeldnere. Vanskelige familierelasjoner er ekstra vonde fordi det er så nært, og det er jo ikke så lett å bytte familie. Snakk med noen du stoler på (gjerne noen som er litt eldre enn deg og ikke står midt i konflikten) dersom du har relasjoner som er mer vonde enn gode.

Når uperfekte mennesker skal være med uperfekte mennesker er det nødt til å bli utfordringer. Det er ikke mulig å gå gjennom livet uten å bli såra eller såre andre. Men vi kan kjempe for gode relasjoner.

Vi kan ta vare på de vi har og bygge hverandre opp. Vi kan øve på tilgivelse, ydmykhet og trofasthet. Vi kan lære av Jesus, hverandre og forbildene våre. For selv om relasjoner er risikable er de nødvendige og kilde til mye velsignelse.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Ingebjørg Nandrup er utdannet teolog og jobber som høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.