Kjønnsbytte

Kjønnsbytte

Bra eller dårlig?

Det har vært mye snakk om kjønnsbytte den siste tiden. Stadig flere nordmenn virker mer og mer ukomfortable med sitt biologiske kjønn, og selv i lav alder har det blitt vanlig å betrakte kjønn som noe flytende. Man trenger ikke være en jente bare fordi man ser ut som en, og selv en gutt kan komme til skolen i rosa klær.

Det er ingen tvil om at det fins enkelte individer som har en uklar eller forvirret kjønnsidentitet. Faktum er at selv Jesus åpner for dette, når han sier:

For noen kan ikke gifte seg fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem slik, men det er også noen som ikke gifter seg for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.» Matt 19,12

Når hodet og resten av kroppen ikke er enige

Rent medisinsk fins det også en diagnose som pleier å beskrives som transseksualisme, som omfatter cirka 1 av 2400 gutter og 1 av 4700 jenter i Sverige. Transseksualisme innebærer at man mentalt opplever seg som å ha et annet enn sitt biologiske kjønn. Årsakene til dette er ikke fullt ut kjent, men det finnes forskning som tyder på et feil signal til hjernen tidlig i fosterlivet.

De medisinsk transseksuelle fortjener virkelig vår helhjertede støtte, også som kristne. De har ikke gjort noe for å havne i den situasjonen de er i. Men må vi for støttens skyld ta et oppgjør med hele synspunktet at vårt biologiske kjønn er en sentral del av vår identitet? Jeg tror ikke det. Gud har skapt oss mennesker i sitt bilde, og inndelingen av menneskeheten i menn og kvinner er en grunnleggende del av dette (Se 1.Mos 1:27).

Litt forvirring er helt normalt

Dessuten er det ganske vanlig at man i deler av barndommen er litt usikker på sin identitet som gutt eller jente. Man vil kanskje ikke vie seg til typiske ”gutte-” eller ”jenteaktiviteter”. Man omgås kanskje flere personer av motsatt kjønn enn sitt eget. Men som jeg selv ser det, er ikke dette noe man trenger å gjøre noe stort vesen av. Av alle de ungdommer som i tenårene stiller spørsmål med sitt biologiske kjønn er det nemlig hele 98% av guttene og 88% av jentene som ender med å lande på det kjønnet de ble født til! (Kilde: DSM-V)

Ikke ukomplisert å bytte kjønn

Rent biologisk er det forøvrig ikke engang mulig å ”bytte kjønn”. Den genetiske koden med XX- og XY-kromosomer fins nemlig nedlagt i hver eneste celle i kroppen vår. Det man kan gjøre er derimot å operere eller korrigere våre kjønnsorganer, samt manipulere kroppen med hormonbehandling – En behandling som må fortsette livet ut.

Det hører også med til saken at kjønnskorrigerende inngrep sjelden løser alle de problemer som man som individ kanskje hadde håpt på. Faktum er at selvmordsstatistikken blant mennesker som har gjennomgått denne behandlingen er 20 ganger høyere enn i den generelle befolkningen.

Ikke forhast deg!

Ut fra disse, og andre grunner, fins det god grunn til å ikke ha hastverk når det gjelder å gjøre inngrep i vårt biologiske kjønn. Kjønnet er en sentral del av vår identitet, og for de fleste mennesker skaper det et større problem enn det løser, å stille spørsmål ved dette. Fremfor alt er det ingen hast. Om du selv sliter med disse ting er mitt forslag at du tar det rolig og ser hvordan det hele utvikler seg. Om dine tanker og følelser består; søk kontakt med medisinsk eller psykologisk ekspertise – og stol ikke på kveldsnyhetenes forståsegpåere!