Gud er nærmere enn noen gang

Gud er nærmere enn noen gang

Gud som en gang bare kunne være på avstand, har nå flyttet inn i selve hjertet ditt, dersom du tror på Ham.

Joel 3,1-5, en profeti fra Det gamle testamentet:

En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd. Jeg setter varsler på himmel og jord, blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget.

Bakgrunnen for at vi feirer jul

Helt fra dagen da mennesket ble skapt, har Gud ønsket å ha fellesskap med oss. Ja, noe av det som kjennetegner Gud best, er det sterke ønsket om fellesskap. Et ønske om å kunne gi av seg selv, å kunne lukke oss inn i sin kjærlighet og omsorg.

Men som du kanskje vet, ble dette fellesskapet brutt da mennesket valgte å synde, å gjøre det som var mot Guds vilje. Og en hellig, feilfri Gud, kan ikke et menneske med synd møte. Da vil det dø.

Har du tenkt over at dette er bakgrunnen for hvorfor vi feirer jul? Ja, vi forbinder gjerne jula med fellesskap, men da kanskje mest med venner og familie. Men det sterkeste ønsket om fellesskap i jula, ligger hos Gud.

Gud ønsket fellesskap

For Gud ønsket noe mer enn å ha en distansert kontakt med menneskene som levde før Jesus døde og sto opp. Han ønsket og at det kunne være åpent, og at tilgivelse for syndene ikke bare skulle skje via en prest og offerdyr. Han ønsket å kunne gi tilgivelse for syndene når som helst, hvor som helst. Han ønsket fellesskap!

Derfor måtte Gud endre «form». Han kunne ikke bare ta hendene foran øynene og prøve å overse menneskene sine synder. Det ligger i Guds natur å være hellig, og det ligger i vår natur å være syndige. Det hadde aldri vært mulig å forene dersom ikke Gud selv hadde blitt menneske, og dødd på korset for oss. Jesus måtte komme, Jesus måtte dø.

Men Gud ønsket et enda sterkere fellesskap. Tenk på det, det var fortsatt ikke nok! Det hadde forresten uansett blitt litt rart om Jesus skulle bli gående på jorden for alltid – at han liksom aldri ble eldre.

Derfor sa Jesus, før han ble tatt opp til Himmelen, at det var det beste for oss at han gikk bort. For først da kunne Gud bli åpenbart for alle, over alt, ikke bare der Jesus gikk (som bibelversene øverst viser). Etter at Jesus gikk bort, sendte nemlig Gud Den hellige ånd.

Vi fikk Gud enda nærmere enn noen gang

Tenk på det! Gud som en gang bare kunne være på avstand, har nå flyttet inn i selve hjertet ditt, dersom du tror på Ham. Det er en forskjell som er så enorm at jeg knapt tror vi kan fatte det. Hadde du sagt det til noen av de som levde før Jesu tid, hadde de sikkert ledd litt av deg. De hadde nok ikke trodd at det var mulig.

Men for Gud er alt mulig. Og for Gud er du viktig. Derfor kom Jesus, og derfor reiste Jesus opp igjen. Vi mistet ikke Gud da Jesus ble tatt opp i Himmelen. Vi fikk Gud enda nærmere enn noen gang.

Det er enorm trygghet å ha med seg når man går gjennom livet. Gud er hos meg akkurat nå, fordi han ønsker det, fordi han elsker meg.

John Olav Selstø