Maria Magdalena

Maria Magdalena

Hvem var denne kvinnen som helt siden 200-tallet har fått ulike historier og legender knyttet til seg; en hore, Jesu kjæreste, undertrykt og fortidd av kirken?

Maria Magdalena er en kvinne jeg lenge har vært fascinert av, og som vi vet så mye og så lite om på samme tid. Hvem var hun?

1. Hva forteller Bibelen om denne kvinnen?

Maria Magdalena og hennes fortid møter vi i Lukas-evangeliet kapittel 8, 2 der forhistorien er hvilke mennesker som følger Jesus fra by til by og landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike. Her får vi altså vite hvordan Maria Magdalena har kommet til å følge Jesus: Hun var en besatt kvinne – hele sju onde ånder, og ble fridd fra disse ved Jesus. Vi leser også videre i evangeliene at Maria Magdalena var tilstede ved senere viktige hendelser, som for eksempel ved Golgata, Jesu grav og oppstandelsen.

2. Maria fra Magdala

Magdalena er et tilnavn som betyr at hun var fra byen med samme navn. Byen Magdala var en velstående by ved sjøen Kinneret, ved Genesaretsjøens vestlige strand. Gjennom evangeliene kan vi gjette at Maria Magdalena var ugift, noe som var ganske merkelig for den tids jødiske kvinner. Men med tanke på at Jesus drev ut sju onde ånder av henne, kan dette være en forklaring på hvorfor hun hadde reist fra hjemsted og familie. Kanskje var hun ansett som ”uren” og utstøtt fra samfunnet? Bibelen selv sier ingenting hvordan disse åndene artet seg, men det vi kan med stor sikkerhet si, er at Maria Magdalena var sterkt bundet av noe som Jesus fridde henne ut av.

3. Var Maria Magdalena en prostituert?

Bøkene ”Hellige blod, hellig gral” og ”DaVinci-koden” er blant de som bygger sin Maria Magdalena-forståelse på at hun var en hore, og at kirken i de påfølgende århundrene har undergravd hennes autoritet og hennes rolle blant disiplene. Marias rykte som prostituert har opphav i en preken holdt av pave Gregor, som identifiserte Maria Magdalena med synderinnen som vasket Jesu føtter med sine egne tårer i Simons hus (Lukas 7, 36-50). I følge denne nettsiden, er dette en misforståelse av pavens hensikt og en grov feilfremstilling av den faktiske historien. Maria Magdalena var faktisk under middelalderen en svært populær helgen, og konkurrerte ofte i popularitet med Jesu mor. I dag finnes det mange kirkebygg rundt omkring (særlig i det sørlige Europa) som er oppkalt etter Maria Magdalena.

4. Maria Magdalena – Jesu kjæreste?

I DaVinci-koden blir Maria Magdalena referert til som ”Herrens ledsagerske” etter et utdrag man finner i Filip-evangeliet. Selv om man også kan trekke dette gnostiske evangeliets troverdighet i tvil, sier Oskar Skaursaunet i sin bok ”Den ukjente Jesus” at ordet som er oversatt til ”ledsagerske” gresk og er koinonos – et ord som har minst like bred betydning som de norske ordene ledsager, partner, kompanjong. Det er ingen teknisk term for ektefelle. Videre i dette såkalte evangeliet, nevnes det at Jesu kjærlighet til Maria Magdalena og disiplene er av samme slag, for de sammenlignes. Og den nevnte kjærligheten dreier seg om kunnskap, ikke sex.

Til ettertanke

Maria Magdalena er en bibelsk kvinne vi virkelig kan lære noe av og ha som forbilde: hun var en kvinne full av kjærlighet og hengivenhet til Jesus. Hun dro til graven den tredje morgenen til tross for at romerske soldater voktet stedet og en stein var rullet foran, og hun fulgte ham trofast. Jesus satte henne fri fra de sju åndene, og hun kunne vært takknemlig og levd et ”normalt” liv videre. Men hun valgte i overgivelse og av hjertets lyst å følge sin befrier, sin Frelser.

Ill.foto:  Swamibu på flickr

Kommentar

I kommentarspalten gir forskjellige iTro-skribenter deg sine tanker om opplevelser, nyheter, ting de tenker på, eller aktuelle ting som skjer rundt oss.

Dagens kommentar er skrevet av Maria Bondhus. På bloggen sin skriver hun:

«Jeg har lyst til å skrive en del om noen av kvinnene i Bibelen, fordi der er det så mange fantastiske personligheter som vi ikke alltid hører så mye om – eller har feil inntrykk av. Så først ut er Det Nye Testamentes Maria Magdalena presentert ved en skoleoppgave jeg hadde på Bibelskolen sist skoleår.

Jeg valgte Maria Magdalena fordi jeg lenge har vært fascinert av denne kvinnen som vi vet så mye og så lite om på samme tid.

Vi har fått publisere et utdrag. Les alt hun kom fram til i Maria Magdalena-studiet på bloggen Rejoice