Nei til fosterreduksjon!

Nei til fosterreduksjon!

Tvillingabort får organisasjonen Menneskeverd til å reagere, og de har satt i gang et opprop man kan signere.

Helse- og omsorgsministeren mottok nylig en anbefaling fra lovavdelingen i Justisdepartementet om at fosterreduksjon, også kjent som tvillingabort, er innenfor dagens lovverk.

Kvinner og foreldre kan dermed abortere bort en frisk tvilling. Dette har fått politikere, helsepersonell og ikke minst tvillingforeldre til å reagere. Nå setter Menneskeverd i gang et opprop.

Planlagt graviditet

Da abortloven ble vedtatt i 1975 og endret i 1978, var det ikke medisinsk mulig å fjerne ett eller flere fostre ved flerlingsvangerskap. I abortlovens § 2 står det at dersom svangerskapet fører til ”alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne.”

Abortloven var ment for å gi kvinner i vanskelige situasjoner en mulighet til å velge om de ville gjennomføre graviditeten, ikke til å velge bort én av to friske tvillinger. Men dagens abortlov tar ikke høyde for den medisinske utviklingen som har skjedd de siste førti årene.

På 1980-tallet begynte man å ta i bruk kunstige befruktningsmetoder, som prøverørsbefruktning og hormonstimulering, som førte til en kraftig økning i flerlingesvangerskap. Disse graviditetene var planlagt av kvinner og menn som selv mente de var i stand til å bli foreldre, og man skulle derfor tro at disse barna var mer enn ønsket. Det har seinere blitt oppdaget at såkalt ”fosterreduksjon” forekommer i Norge.

En uhyggelig praksis

Fra 2002 til 2014 ble det utført 39 fosterreduksjoner her i landet. Da saken kom opp i offentligheten i 2014, lovte Helse- og omsorgsminister Bent Høie å ta dette videre. Nå har lovavdelingen i Justisdepartementet vurdert at lovgivningen åpner opp for en slik praksis også før 12. uke i svangerskapet.

Men fosterreduksjon krever høy ekspertise. Inngrepet blir gjort i lokal bedøvelse hvor mor er våken og kan følge med på det som skjer. Legen stikker en nål inn i magen til kvinnen, og sprøyter kaliumklorid inn i hjertet til det utvalgte fosteret. Dette medfører at hjertet stopper å slå. Fosteret dør, mens det eller de andre lever videre i mors mage, men ikke uten risiko.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser om at ”risikoen for at gjenværende foster spontanaborteres på grunn av inngrepet er omtrent 15 %.”.

Birgitte Heiberg Kahrs er overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim og er skeptisk til fosterreduksjon: – Vi har ikke funnet noen medisinsk gevinst av dette. Tvert imot utsetter man det andre barnet i magen for fare ved at abortrisikoen øker. Vi kan vanskelig anbefale noe som ikke gir medisinsk gevinst, forteller hun til NRK.

Er det etisk forsvarlig å sette livet på spill for ett eller flere i utgangspunktet friske foster for å lette på arbeidsmengden? Hvordan kan helseministeren la denne uhyggelige praksisen vedvare?

Bli med på oppropet!

Menneskeverd mener fosterreduksjon vil føre til en ekstrem sortering, for hvem av fostrene skal du velge bort? Nå har organisasjonen startet et opprop for å få helseministeren til å handle.

Du kan si nei til fosterreduksjon ved å signere oppropet her.

iStock