Don’t worry, be happy

Don’t worry, be happy

Et skifte av fokus i en hverdag av bekymring

Leder

Ukas leder er skrevet av John Olav Selstø

Bekymring kan sammenlignes med en gyngestol: Den gir deg noe å gjøre, men den får deg ingen steder. Bekymringer er noe som møter oss alle i hverdagen, enten det er i de store eller i de små tingene. Enkelte ganger kan det være så kjipt at det virker håpløst å komme seg videre. Det er ingenting som hjelper! Andre ganger har man et såkalt «bekymringsfritt liv» hvor alt egentlig er ganske greit, og livet smiler.

Når man har  kommet til det stadiet hvor man er nedlesset i bekymringer er det ofte lett å resignere helt. «Det er ingenting som hjelper nå. Hvor skal jeg begynne?» Jeg tar hvertfall meg selv i å tenke slik av og til. Den lettvinte løsningen blir å bruke masse i gyngestolen og forsøke å ordne opp i det hele.

Det finnes noen bekymringsverdige situasjoner

 

Bekymringer leder oss  ingen vei. Det tynger oss og sliter oss ut, men det gir oss svært lite tilbake. Jesus sier selv i bergprekenen:«Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» (Matt 6:27)Men la oss innse det: det finnes noen bekymringsverdige situasjoner. Jeg vet for eksempel om en som ble kastet i en tom brønn av brødrene sine og senere solgt som slave. Eller en som ble innestengt i en hule med løver bare fordi han ba til Gud. (1 Mos 37 og Dan 6) Det er to episoder som hadde fått meg til å bli litt bekymra.

Vi har heldigvis  en som lytter til oss, uansett hva det skulle være. Han hører oss ikke bare når vi har det fint, men også når vi er bekymret. Herren var med Josef da ting så som verst ut, og Herren sendte en engel for å beskytte Daniel da han var i hulen med løvene.

Gud hører deg"

«Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre.» (Jes 59:1)

Gud hører deg . Han vet hva du trenger før du ber ham om det. Vi er så heldige at vi får komme til ham med alle våre bekymringer. Vi får legge alt det tunge vi sliter med fram for Gud. Vi må være tålmodige når det går i motbakke, og tilsvarende utholdende i vår bønn, men la oss også huske på å glede oss over og takke for det vi har fått. (Se Rom 12:12)

«Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» (Fil 4:6-7)

Foto: photoloni @ flickr