Dykketuren

Dykketuren

Å dykke på åpent hav kan være både skummelt og farlig. Å dykke ned i Bibelen er noe helt annet.

Leder

Denne lederen er skrevet av iTro-journalist Kristin Lien

Når en dykker ned i havet åpner det seg en helt ny verden. Fargene er annerledes, følelsen av vann er uvant og spennende. En får innblikk i en verden en vet finnes, men ofte ikke tenker over.

På samme måte kan en dykke ned i en verden av kunnskap. Når en studerer er det på mange måter det en gjør. En starter med fag som skal være en innføring. En får en lite innblikk i hva noe dreier seg om, før en med årene tar mer avanserte fag.

Et grenseløst dykk

Det er også en glede at vi kan få dykke ned i vårt trosliv. Det er en uendelig verden å utforske. Ofte kan det være lett å famle tilbake til de tekstene og bønnene en kjenner godt fra barndommen. Det er trygt og fint, men det kan også bli ensformig. Grensene for hvordan ditt forhold med Gud kan utvikle seg er ikke der.

Å søke Gud og komme nærmere han, er noe vi må søke og jobbe mot. Heldigvis kan vi ta ulike veier dit. Vi er forskjellige, har ulike behov og mangler. Gud møter deg likevel der du er. Og så kan vi møte Han. Og Bibelen er den viktigste kilden vi har for å bli kjent med Han.

Jeg vil grunne på dine påbud, feste blikket på dine stier. (Salme 119:15)

Nye perspektiv

Denne boka, som er så stor og kan virke så massiv at den er vanskelig å åpne, rommer så mye mer enn hva en skulle tro om en bok skrevet for så lenge siden. Bibelen lar deg se hvem Gud er og hvordan han er nær mennesker gjennom alle tider. At Han ønsker å være nær deg.

Når en dykker får en nye perspektiv. Og det som er godt er at en ikke kan dykke for dypt i Guds ord og kjærlighet. Vi kan ikke vite alt om Gud, men det vi har fått kan vi få studere og utforske.

Gud er så mye større enn hva vi kan forestille oss. Så når vi søker å bli bedre kjent med han, så vil vi alltid finne nye sider. Og Bibelen er en kilde som aldri går tom.

Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.  (John 4:13-14)

 

Leder

Denne lederen er skrevet av iTro-journalist Kristin Lien