Flaut å være kristen

Flaut å være kristen

Snur du også Bibelen i bokhylla di når du får gjester?

«Jeg snur bibelen når vi får gjester. Det er enklest sånn.» Slik er ingressen til en kronikk jeg leste på NRK Ytring.

I kronikken forklarer den kristne skribenten hvordan hun iblant snur Bibelen i bokhylla si før hun får en viss type gjester. Dette gjør hun for å rydde bort ting som kan stemple henne som irrasjonell, og som kan tvinge henne til å måtte forklare seg.

– Livet med Jesus er rikere, fullere og mer givende, men definitivt ikke enklere

Hun er nok ikke den eneste kristne som synes det kan være slitsomt å måtte forklare seg. I møte med mennesker med et annet livssyn kan det bli krevd svar på hvorfor man er kristen.

Jeg forstår godt ønsket om selv å kunne velge når man skal fortelle at man er kristen, heller enn at dette er det første man blir konfrontert med når noen kommer på besøk. Men samtidig er kristne kalt til å skille seg ut, og være annerledes.

Den kristne forfatteren Philip Yancey fortalte i et tv-intervju noe jeg tror mange av oss kan ha behov for å høre iblant. Han sa at Jesus faktisk ikke nødvendigvis gjør livet enklere.

«Jesus gjør livet mer komplisert. Det er mange ting jeg skulle ønske jeg ikke trengte å bry meg om. Jeg skulle ønske jeg kunne flykte inn i mitt eget lille hull, og holde meg for meg selv, men Jesus tillater meg ikke den muligheten. Hvis jeg skal være en seriøs etterfølger av Jesus er ikke livet enklere. Livet er mer komplisert. Rikere, fullere og mer givende, men definitivt ikke enklere.»

– Jeg sa aldri at det ville være enkelt. Jeg sa bare at det ville være verdt det.

Mange har nok kjent på at det ikke alltid er så enkelt å være kristen, i alle fall ikke i situasjoner der man kan bli konfrontert. Og da kan det nok være fristende å gjemme seg i mengden, og late som man ikke er kristen.

Det som gjør dette til et umulig alternativ er at Jesus har bedt oss være hans vitner, og fortelle om ham vi tror på, både med ord og med måten vi lever på. Selv om dette kan være vanskelig.

Og det er ikke noe nytt at dette er vanskelig for Jesu etterfølgere. Jesu disipler fikk også erfare dette. Man antar at 11 av de 12 apostlene til Jesus ble drept fordi de vitnet om han, mens den siste ‘bare’ ble forvist til øya Patmos.

Det er ikke nødvendigvis enkelt å være Jesu etterfølgere, men det er dette Jesus har bedt oss om å gjøre. Og å følge Jesu befaling er alltid verdt det, selv om det kan ha en pris.

En tegning som gikk noen runder på facebook og twitter for noen måneder siden setter ord på dette. Det er et bilde av Jesus, og under bildet står det «Jeg sa aldri at det ville være enkelt. Jeg sa bare at det ville være verdt det.»