Og midt i det håpløse kom håpet til oss

Og midt i det håpløse kom håpet til oss

Jesus ble født til jorden som et lite barn for å bringe håp til det håpløse.

Tema

Temaet på iTro i desember er «Håp»

Håp handler om en positiv forventning om at noe vi ønsker skal skje. Det kan for eksempel være håp for andre mennesker «jeg håper det står bra til med han/hun», håp for verden «jeg håper den krigen snart vil ta slutt» eller «jeg håper den kristne troen virkelig er noe å basere livet sitt på».

I desember feirer vi at Jesus ble født til jorden med et håp til alle mennesker. Månedens tema på iTro i desember er «håp».

Jesus sitt tilbud for det håpløse

I verden i dag skjer det mye vondt og grusomt som vi gjerne skulle vært foruten. Ting oppleves håpløst og det kan være vanskelig å ha et håp i alt det håpløse.

Det håpløse skjer fortsatt, men Jesus kom med et bedre alternativ til oss.

Som kristne tror vi at Jesus ble født til denne jorda for å ta et oppgjør med det håpløse. Det håpløse skjer fortsatt, men Jesus kom med et bedre alternativ til oss.

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer 29,11)

Håpet er et bedre alternativ

I julen feirer vi at Gud ønsket å gi oss mennesker håp, noe han gjorde helt konkret ved å sende Jesus til den verden vi lever i. Jesus ble født som et menneske for å frelse verden – for å gi oss håp om noe bedre og tilgang til et evig liv.

Gud viste oss ekte kjærlighet, en kjærlighet så sterk at han lot Jesus dø for deg og meg. Vi har fri vilje til å gjøre det vi vil, men vi kan velge å ta imot Jesus sitt håp til oss, slik at vi kan leve et liv med Han.

Da Jesus døde, ga Gud oss et håp. Et håp om at også vi skal dø og komme til et bedre sted. Et håp om at Gud har noe bedre for oss enn alt det håpløse vi ser i dag.

Håpet blir født

Jesus; håpet, ble født til jorden i julen. Når vi velger å tro på dette og den enorme julegaven Gud ga oss for mer enn to tusen år siden, kan vi fortelle mennesker om det og gi mennesker håp.

Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. (2 Kor 3,12)

  • Håp om en ubetinget kjærlighet som ikke lar seg slukke av håpløshet
  • Håp om en bedre fortelling som har en bedre plan for hver enkelt
  • Håp om en framtid og evighet sammen med Gud og alle vi elsker som velger å følge Jesus
  • Håp om et liv som kan sette spor
  • Håp for framtiden

Hva gir deg håp? Hva håper du på?

Canva

Tema

Temaet på iTro i desember er «Håp»