Guds ord har makt til å forandre

Guds ord har makt til å forandre

Noen ord tar, noen ord gir og noen ord forandrer. Guds ord forandret hele historiefortellingen.

Tema

Temaet på iTro i februar er «Ordet».

Det er kraft i Guds ord, så mye kraft at selv verden ble til ved det. Gud skapte, forandret og forandrer verden med sitt ord.

Temaet på iTro i februar, er Ordet.

Ordet som skapte verden

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. (1 Mos 1,1-3)

Gud skapte verden ved sitt ord. Da Gud skapte jorden, skapte han den med en mening. Han ønsket å fylle den med liv og skjønnhet; planter, dyr, mennesker, hav og himmel.

Gjennom alt dette kan vi få se hans storhet og erfare hans kjærlighet.

Bibelen, Guds Ord

For at vi som mennesker skal få erfare Gud og det Han har gjort gjennom tidene, har vi fått verdens kuleste bok.

I Bibelen kan vi blant annet lese fortellinger der Gud bruker mennesker til å forandre verden. Mennesker blir møtt av Ordet, mennesker hører Ordet, mennesker velger å følge Ordet og mennesker lever liv i etterfølgelse av Guds ord.

Ingen tomme ord – løfter som står

Gud sine ord til oss, skiller seg fra ordene vi selv sier og mottar fra andre. De er fulle av løfter.

Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. (1 Joh 3,18)

Mange av oss kan ha opplevd at noen brøt et løfte de hadde gitt oss. Slike tillitsbrudd kan gjøre at vi kan ha vanskelig for å stole på folk igjen.

Men slik er det aldri med Gud. Vi mennesker gjør feil, men Gud bryter aldri sine løfter til oss.

Profetiene

Profetier er budskap som kommer fra Gud. I profetiene i Bibelen kan vi blant annet lese om budskap som peker framover mot noe som senere skal skje.

I Bibelen står det mange profetier i Det gamle testamentet om blant annet at Jesus skal komme til jorden. Visste du at over 300 av profetiene i Bibelen ble oppfylt da Jesus kom til jorden?

Les også: Messias-profetier i Det gamle testamentet

Gud holder sine løfter og sitt Ord!

Ord har makt

Ser vi på nyhetsbildet i dag finnes det mange eksempler der ord har makt. Ofte altfor mye makt. Makt som misbrukes, som skaper urettferdighet, skjevfordeling og krig i verden.

Guds Ord har så mye mer makt enn det vi kan forstå. Ved Guds ord har mennesker fått livet tilbake, ved Guds ord har verden blitt forvandlet i tusenvis av år og ved Guds ord kan verden fortsatt forandres.

Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere. (Rom 8,11)

Fyll oss med ditt Ord

Hvis vi lar oss fylle og fornyes ved Guds ord, kan han få ta del i så mange flere områder av livet vårt enn det vi kan forstå.

Ha en forventning til at Ordet kan bety noe for deg denne måneden.

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i februar er «Ordet».