Fra svart magi til verdens lys

Fra svart magi til verdens lys

"Kumar" opplevde hvordan "svart magi" i India måtte vike for Jesus – verdens lys.

Misjon

Norea Mediemisjon er en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. De ønsker å forkynne evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier både nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomsarbeidet til Norea kalles Unge for Unådde.

Innen hinduisme er svart magi ganske utbredt. Ved hjelp av trolldom kaster man ulykke og forbannelse over mennesker man ikke liker, eller vil skade.

Men er ikke dette bare overtro? Jeg må innrømme at jeg har tenkt slik selv. For selv om jeg vet at okkulte krefter virkelig finnes, så har jeg aldri sett dem på nært hold. Svart magi er så ekstremt langt fra vår rasjonelle norske virkelighet.

På en nylig tur til India fikk jeg stifte nærmere bekjentskap med fenomenet svart magi. Ikke at jeg så det direkte, men jeg fikk møte mennesker som hadde vært offer for dette.

Svart magi og ofringer

En mann, la oss kalle ham Kumar, fortalte om hvordan svart magi hadde preget hans oppvekst. Som gutt så han hvordan mennesker i landsbyen ble rammet, og han levde i konstant frykt for å bli rammet selv.

Han fortalte også om menneskeofring. Da det kom en såkalt guru, en religiøs læremester, til landsbyen som krevde av sine disipler at de måtte ofre det kjæreste de hadde. Det kunne være den eldste sønnen. Jo større offer, jo større belønning.

Alt snudde da de ba til Gud

En dag ble Kumar rammet av svart magi selv. Alle i hans familie ble alvorlig syke. Søsteren døde etter en tid, og selv ble han invalid, og kunne ikke lenger gå.

En dag kom en tante på besøk som hadde blitt kjent med Jesus. Da hun ba for familien, snudde alt. De ble med henne til kirken, tok imot Jesus og etter en tid ble de døpt.

Kumar er selv en leder

I dag, ca 10 år senere, er Kumar sentral i arbeidet som Norea Mediemisjon støtter blant stammefolk i India. Mange her er analfabeter og kan ikke lese selv.

Evangeliserende programmer og grunnleggende bibelundervisning blir spilt inn i studio på ulike stammespråk, og blir gjort tilgjengelig gjennom enkle mediespillere som blir brukt i lyttergrupper, såkalte Radio Home Groups.

En gruppeleder organiserer og følger opp samlingene. Disse gruppene starter ofte med en familie, og etter hvert inviteres andre med i gruppen.

Hver gruppeleder blir fulgt opp av en koordinator. Kumar har i dag ansvaret for å følge opp disse koordinatorene i et større område.

Trollkvinnnen som tok imot Jesus

Kumar ble skikkelig ivrig da han ville fortelle meg noe som nylig hadde skjedd med en kvinne.

Hun var en kjendis i landsbyen, og folk oppsøkte henne på grunn av hennes overnaturlige evner innen svart magi. Hun var en ekte trollkvinne, eller «heks», som han kalte henne.

En dag dukket hun plutselig opp i den kristne kirka på stedet. Hun ville bli en del av den lokale menigheten. Hva hadde skjedd? Kunne de stole på henne? Hun var åpenbart forandret.

Hun hadde hatt kristne naboer som hadde «Radio Home Group» i sitt hjem. Vinduene stod åpne, og mediespilleren hadde god lyd. Det vakte trollkvinnens oppmerksomhet da hun hørte undervisning på sitt eget stammespråk.

Hun snek seg innpå og lyttet først i hemmelighet. Den hellige ånd begynte å arbeide, og budskapet rørte ved hennes hjerte.

Hun tok kontakt med de kristne, spurte om å bli med i gruppen deres. Selv om de nok var skeptiske, lot de henne få bli med.

I løpet av de neste seks månedene vokste hun i troen, ble med i kirka, og nå forteller Kumar at hun har tatt imot Jesus og skal døpes.

Fra svart magi til å vitne om verdens lys

Tenk på hvor store ringvirkninger dette får. Guruer, trollmenn og hekser som henne har virkelig en stor negativ innflytelse på landsbyen de virker i. Nå settes ikke bare forbannelsen hun brakte ut av spill, men hun blir i tillegg et vitne om Jesus.

Jesus sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. (Joh 8,12)

Vi kan bare ane hvordan det kommer til å vekke oppsikt i tiden fremover ettersom det blir mer og mer tydelig at denne kvinnen går fra svart magi til å vitne om Verdens lys!

Misjon er virkelig med på å forandre mennesker og samfunn!

Privat

Misjon

Norea Mediemisjon er en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. De ønsker å forkynne evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier både nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomsarbeidet til Norea kalles Unge for Unådde.