Øyeblikket som forandret verdenshistorien

Øyeblikket som forandret verdenshistorien

Som kristne tror vi at Gud er til stede i alle livets øyeblikk, hver dag, både gode og vonde. 

Tema

Temaet på iTro i desember er «Øyeblikk».

Øyeblikkene er mange. Livet er fullt av øyeblikk og øyeblikkene er med på å skape livet.

De beste øyeblikkene er ofte de som oppstår når du minst venter det – når det ekstraordinære treffer hverdagen.

Da Gud ble til menneske og Jesus ble født inn i denne verden, skjedde øyeblikket som skulle få store ringvirkninger for deg og meg – verdenshistoriens kanskje viktigste øyeblikk.

Livets øyeblikk

Det fine med øyeblikkene er at de er tilstede kun idet øyeblikket skjer, og avhenger kun av oppmerksomheten rundt dette øyeblikket for at det skal kunne vare videre.

Når du er i øyeblikket, settes andre ting på vent i det øyeblikket er.

Øyeblikkene i livet åpner opp for muligheter og måter Gud kan bruke deg på. Hvis du er til stede i øyeblikket vil du kanskje oppdage hvordan Gud ønsker å komme i kontakt med deg, eller bruke deg i øyeblikket du er i.

Som kristne tror vi at Gud er til stede i alle livets øyeblikk, hver dag – både gode og vonde.

Øyeblikket Gud ble menneske

Da Jesus ble født av jomfru Maria i en stall i Betlehem, ble hele verdenshistorien forandret. Øyeblikket hvor en frelser ble født som et helt vanlig menneskebarn – ti fingre, ti tær og et hjerte som slo.

Øyeblikket hvor Gud gjorde seg selv liten for at vi mennesker skulle få kjennskap til Han, ikke bare som en åndelig Gud, men som en personlig, tilstedeværende og stedfortredende Gud.

Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. (Luk 2,19)

Å være til stede i øyeblikket

Har du noen gang stoppet opp i øyeblikket og bevisst vært til stede? Stoppet opp, tenkt, lyttet, luktet og sett på øyeblikket du får være en del av.

Tenk om du var til stede i øyeblikket som forandret verdenshistorien. Hvordan tror du det ville vært? Hva med gjeterne, de tre vise mennene, englene, Josef og Maria – hvordan opplevde de øyeblikket?

Eller dyrene i stallen. Plutselig lå det et nyfødt barn der de skulle spise mat. Et barn som hadde kommet for å frelse jorden og for å gi oss evig liv.

Hvordan luktet det? Hvilke lyder kunne du høre? Hvordan så det ut? Hva snakket de om? Gråt Jesus?

Høytiden med alle øyeblikkene

Desember er en måned full av tradisjoner, øyeblikk, sammenkomster og forventninger.

For noen er desember en tøff måned som byr på usikkerhet og for andre kan desember være et lys og noe å se fram til.

En ting er sikkert: Desember er fylt med øyeblikk, både gode og vonde. Temaet på iTro i desember er øyeblikk – lever du til stede i øyeblikket?

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i desember er «Øyeblikk».