Noen avhengigheter vil jeg ikke være foruten

Noen avhengigheter vil jeg ikke være foruten

Er avhengighet sykt eller sunt?

Hva tenker du når du hører ordet «avhengig»? Ser du for deg rusmisbrukeren som står og svaier med svikt i knærne?

Ser du for deg den porno- eller spilleavhengige som sitter alene i et mørkt rom med dataen sin? Ser du for deg et hjelpetrengende menneske i rullestol eller kanskje et lite barn? Ser du Guds utstrakte hånd?

Avhengighet har mange sider og grader. Alt fra at vi alle er avhengige av å få dekket helt grunnleggende behov til å være i overkant hekta på sosiale medier, godteri eller trening til at man blir så avhengig at man blir syk av det.

Én ting blir viktigere enn alt annet

Jeg jobber som lege på en avrusningsavdeling og møter mennesker med en alvorlig avhengighet hver dag. Mennesker som setter denne ene tingen over alt annet.

Et ”avhengighetssyndrom” innebærer et sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand.

 Vi er avhengige

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men noen ganger passer en del av dette på meg og mine venner også. Det er ikke bare narkotika man kan bli hekta på. TV, sosiale medier, trening og porno er noen av tinga som dessverre tar større og større plass i våre liv.

Vi er avhengige av andre mennesker. Avhengig av foreldre, avhengig av andres bekreftelse. Andre er avhengige av deg, noen ganger på en god måte, andre ganger på en slitsom måte.

Mest av alt er vi avhengige av Jesus. Alltid. Og dette er en avhengighet jeg ikke ville vært foruten.

Avhengighet på iTro

Månedens tema på iTro er «Avhengighet» og alt av utfordringer og gleder det fører med seg.

Vi skal snakke om avhengighet til hverandre og til Gud. Vi skal snakke både om de gode tinga vi kan være hekta på, og noen av avhengighetene som går mot det syke.

Vi håper du får noen nye assosiasjoner når du hører ordet «avhengighet» og ønsker deg en riktig god august med mye spennende lesning!