Hvem eller hva er iTro sin favorittgud?

Hvem eller hva er iTro sin favorittgud?

Er det Zevs, Odin, Allah, Jahve, Solguden eller....?

Spørsmål og svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til iTro på iTro@nlm.no.

Av alle guder som finnes av nåværende og tidligere guder. Altså Zevs, Odin, Allah, Jahve, Solguden osv. Hvilken er deres favoritt? Det er så ufattelig mange å velge imellom, og derfor spørsmålet. Det kommer ikke frem av nettsiden deres hvilken dere tror på, bare at dere tror på gud eller guder.

Svar:

Hva som er forskjellen på de forskjellige gudene mennesker tror og har trodd på gjennom tidene er et veldig godt og relevant spørsmål.

Trykker du på knappen kalt «Om iTro» til høyre i menyen øverst på siden, får du en beskrivelse av iTro – og det første som står er at iTro er «et kristent nettmagasin for ungdom. Her kan du lese om Bibelen, livet som kristen, misjon og andre ting». Jeg synes det er ganske tydelig at iTro er dedikert til den kristne guden, Bibelens gud, guden som du referer til som Javhe, men som også både i Bibelen og dagligtale blir referert som ganske enkelt «Gud».

Men det kan godt være at vi skal prøve å få dette enda klarere frem.

Mange guder har blitt tilbedt

Du har helt rett i at det er mange forskjellige guder som blir og har blitt tilbedt gjennom tidene, men «Gud» med stor bokstav blir brukt mer eller mindre som egennavnet på den kristne guden. Selv om det tilsynelatende kan se ut som om det er en hvilken som helst gud det er snakk om, er det altså som regel den kristne guden som er i fokus når «Gud» blir omtalt.

Så for å svare på spørsmålet ditt: I og med at iTro er et kristent nettmagasin, så er det helt klart Bibelens gud, Jahve, eller ganske enkelt Gud som er vår favoritt.

Hva skiller Gud fra de andre?

Jeg føler likevel at det er et underliggende spørsmål i henvendelsen din: Hvorfor akkurat denne guden, og hva skiller ham fra alle andre? Er ikke alle gudene mer eller mindre like gode, og er det ikke bare er ens egen preferanse som avgjør hvilken man velger å tilbe, kanskje som om man skulle velge seg et fotballag å heie på?

Til det vil jeg si at nei, ikke alle guder/guddommer er like gode.

Først og fremst finnes det forskjellige typer guder. Det finnes guder som er skapte, altså guder som har sitt opphav i et større eller tidligere vesen. Både de norrøne gudene som Tor og Odin og de greske gudene som Zevs og Apollon er avkom av andre og større vesen.

Vi tenker for eksempel kanskje fort at Odin er den første og største guden i norrøn gudetro, men det er han ikke. Han er sønn av Bor, som var sønn av Bore, som ble til da kua Audhumbla slikket på en stein. Da blir det stor forskjell fra guder som er skapte og til guder som er uskapte, noe for eksempel Bibelens gud er. Han har ikke sitt opphav i noe annet, men alt annet har sitt opphav i ham (Joh 1:3).

Det er ikke et annet og større vesen som har skapt Gud – han er uskapt og står over alt annet. Lignende tanker finner vi i jødisk og muslimsk tro.

Jahve er det mest sannsynlige alternativet

Noen guder er det mange av, noe som gjør at de deler på makt (som de norrøne, greske og egyptiske gudene), mens andre guder er én, og har selv all makt (som Bibelens gud). Noen tror også på guder og guddommer som du bokstavelig talt finner overalt og som gjennomstrømmer naturen (som i japansk shintoisme). Noen guder blir det også hevdet at har konkret grepet inn i historien og/eller gitt konkrete budskap, som i jødisk, kristen og muslimsk tro.

Når det er så store variasjoner blant de forskjellige gudene kan man dermed vurdere dem opp mot hverandre og se hvilke som fremstår som mer troverdige enn andre. Og tar man argumentene for og imot opp til vurdering, synes det for meg at Bibelens gud, Jahve, eller ganske enkelt Gud, kommer ganske godt ut, og er en det beste, mest sannsynlige, fornuftige og troverdige alternativet. For veldig kort å nevne noen argumenter, finnes det

  • Kosmologiske argumentersom gir grunn for å tenke at en eventuell Gud må være uskapt og uavhengig av noe annet. Han kan dermed ikke være som Tor eller Odin, eller som en slags kraft man finner i naturen.
  • Designargumentersom sier at universet er så utrolig fininnstilt og tilsynelatende nøye planlagt at det antagelig står et meget mektig og intelligent vesen bak det hele.
  • Moralske argumentersom går ut på at siden vi mennesker automatisk tenker at enkelte ting ganske enkelt er gale og andre er gode (for eksempel er mord galt, mens å hjelpe en i nød er godt), må det finnes et grunnlag for at vi kan si nettopp dette. Dette grunnlaget må derfor også være godt i seg selv – for eksempel kan det tenkes å være en god og mektig Gud.
  • Historiske argumenter som går ut på at enkelte historiske hendelser lettest kan forklares ved at det finnes en gud som står bak og har grepet inn. Det mest opplagte eksempelet på dette er Jesu oppstandelse. Det kan gis gode argumenter for at de historiske fakta knyttet til Jesu død og oppstandelse blir best forklart ved at den kristne guden (og ikke for eksempel Allah) reiste ham opp fra de døde.
  • Basert på den solide plattformen de foregående argumentene gir, går det også an å trekke inn erfaringsargumenter, som er dine egne eller andre sine erfaringer av for eksempel bønnesvar. Slike erfaringer skulle kunne peke i retning av at det finnes en høyere makt som bryr seg om menneskene. Noe som er en kjernesak i troen på den kristne guden, som vi tror har kommet til oss som mennesket Jesus.

En klar favoritt

Så Gud er helt klart vår favoritt, og han er altså ikke mer eller mindre tilfeldig valgt ut blant tilsynelatende like gode alternativer. Han er vår favoritt fordi vi er overbeviste om at han er det beste, mest rasjonelle og troverdige alternativet – til og med et bedre alternativ enn å ikke tro på noen gud i det hele tatt.

 

Spørsmål og svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til iTro på iTro@nlm.no.