Planlagt bibellesing

Planlagt bibellesing

Lag din egen leseplan.

Leder

Nå er det en  stund siden vi ble ferdige med «100 dager med Bibelen». Dette er en påminnelse om at det er på tide å finne en ny plan om du ikke allerede har gjort det. Vi kan for eksempel anbefale Siesta og Logos. Men det går også an å lage egne planer.

Jeg følger bibelleseplanene mine bedre når jeg vet hvor lenger de varer. Derfor bestemmer jeg hva jeg vil lese og hvor lang tid jeg skal bruke på det. Det kan for eksempel være at jeg finner en bok med 16 kapitler, og så bestemmer jeg meg for å lese et kapittel om dagen. Da vet jeg at det tar 16 dager. Enkelt og greit. Et kapittel om dagen er ikke så mye. Man kan kombinere det med andre leseplaner, eller man bruke god tid på å be og tenke over det man har lest. Og prøve å koble det til sitt eget liv.

Dere kan hjelpe hverandre til å følge planen, og med å forstå det dere leser

Dette anbefales også  hvis du skal på en kort eller lang tur. Da går det an å lage en egen plan til akkurat denne turen. Når man er på tur går plutselig dagene. Det å sette av tid til bibellesing når man ikke har de vanlige hverdagsrutinene er ikke alltid så lett. (Det kan jo være utfordrende nok i den vanlige hverdagen.) Da kan bli lettere når man har en spesiell plan for bibellesing på turen. Reiser du sammen med noen kan du høre om de vil bli med å lese det samme sammen, og da ligger også forholdene tilrette for å snakke om det dere leser om.

Å alliere seg med noen er lurt uansett. Da kan dere hjelpe hverandre til å følge planen, og med å forstå det dere leser.

For å lage en bibelleseplan kan du stille deg noen spørsmål først:Hvor lenge eller hvor langt vil jeg lese per dag?Og hva vil jeg lese?Videre finner du ut hvor du vil starte. Og så kan du lage deg en plan, gjerne med mulighet for å krysse av etterhvert som du leser.

Noen forslag:
Ett kapittel om dagen:
Ordspråkene på en måned.
Hebreerbrevet på to uker.
Galaterbrevet på en uke.
5. Mosebok på en måned (+3-4 dager)
Tre kapitler om dagen:
Salmene på 50 dager
Johannes Åpenbaring på en uke

Det kan og  være lurtha en oversikt over alle bøkene i Bibelen, der du kan markere hvilke bøker som er lest og ikke. Eventuelt de du har lest nylig og de det er lenger siden du har lest. Det kan være lett å bare lese de bøkene man vet man liker, så dette kan være en hjelp til å få lest mer «variert». Det finnes mange måter å lage bibelleseplaner på, dette var bare noen måter å gjøre det på. Lykke til!

Ill. foto:  Ryk Neethling på flickr