En disippel… tjener

En disippel… tjener

Disipler tjener hverandre og andre.

En disippel

En disippel er en som følger Jesus.I serien «En disippel…» tar vi opp noen sider ved det Bibelen forteller oss skal kjennetegne oss, visom følger Jesus.

Bønn

Kjære Far.
Takk for at du elsker meg.
Bli i meg. Virk i meg.
Vis meg din kjærlighet til meg
og til andre. Hjelp meg til å se andre
slik du ser de. Hjelp meg å tjene deg.
Hjelp meg å tjene andre.
Amen.

Hvis du ikke har lest «En disippel… er elsket» må du lese den før du leser videre.

Og så sier Jesus at vi skal elske hverandre. Og andre. Jesus tjente sine disipler. Han vaska føttene deres. Jesus er forbildet vårt. Vi får tjene Gud, og en del av å tjene Gud er å tjene andre. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal vaske føtter, men Jesus ber oss om å tjene hverandre.

Å tjene Gud handler om mer enn å gjøre ting som har direkte med Gud å gjøre. Det handler ikke bare om lovsang, bønn og bibellesing og møtegåing. Å tjene Gud handler om å leve etter hans vilje. Elske de han elsker.

Det blir slitsom (og helt feil) om vi prøver å gjøre dette alene, uten Gud

Det går an  å si at å tjene er praksisen av å elske. Og fordi vi er elsket av Gud kan vi elske andre. Det handler ikke om en følelse. Følelser er fint, det. Og vi får gjerne en glede ved å være gode mot hverandre. Men greia er at hvis å elske kun er tomme ord uten handling, vil ikke andre merke at de er elsket. Og hva betyr det da? Vi er nødt til å gi noe av oss selv, enten det er tid eller hjelp eller noe annet. Dette er ikke bare noe jeg har funnet på fordi det høres fint ut. Grunnen til at vi må ta det seriøst er at Jesus sier det.

Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.Joh 15,12

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.1. pet 4,10

Det blir slitsom (og helt feil) om vi prøver å gjøre dette alene, uten Gud. Det er han som leder, utruster, og gjør at vi kan bære frukt. Utenom han kan vi ikke gjøre noen ting. Gud ønsker at vi skal elske hverandre, så når vi ber om hjelp til å gjøre nettopp det, tror jeg han gir oss det.

Gud svarer av og til med å gi oss utfordringer

Kanskje det ikke  blir slik som vi har sett for oss. For når vi ser for oss Gud sine svar på våre bønner krever de gjerne veldig lite av oss. Gud svarer av og til med å gi oss utfordringer. Ved å plassere folk vi kan tjene rundt oss. Antageligvis har vi det allerede. For det handler ikke kun om å tjene de du helt tydelig ser at trenger det, det handler også om å tjene dine beste venner. De du bor med. Familien din.

En ting er å tjene når man får noe tilbake. De fleste kan være snille mot de som er snille mot en selv. Når noen har gitt deg en is, kan du gi de en sjokolade en annen gang. Når noen husker min bursdag kan jeg huske deres. Men dette går litt dypere. På den måten at det handler om mer enn is og bursdag. Det handler om å legge sitt eget tilside, og sette andre først. I tillegg handler det om å tjene når man ikke får noe tilbake. Å tjene de som ikke fortjener det. Å tjene de ingen andre tjener. Å tjene de som ikke har mulighet til å gi igjen.

Dette er en  prossess vi kommer til å være i så lenge vi lever på jorda. Selv om vi ikke blir «ferdige» skal vi likevel være i bevegelse. Vi må holde oss nær til Gud. Det er han som virker i oss. Men det kan nok hende at vi må la han få virke. Og så må vi ikke la andre gjøre oss late, likegyldige eller harde i hjertet.

Ill.foto: © Carlos Santa Maria – Fotolia.com