Å velge den gode del

Å velge den gode del

La oss alltid verdsette å høre Guds Ord. 

Tema

Tema på iTro i september er «valg»

Jesus og disiplene er på en skikkelig rundtur omkring i byer og landsbyer og forkynner det glade budskapet. På reisen kommer de innom en landsby like utenfor Jerusalem, hvor det bor ei som heter Marta som tar imot Jesus i hjemmet sitt. (Luk 10:38-42) Søsteren hennes Maria er også der, og hun velger å sette seg ned ved Jesu føtter mens Marta ordner i stand litt. Maria valgte den gode del.

Må ha vært en ære for Maria

Det å sitte  ved føttene slik var typisk for forholdet mellom en rabbi (en skriftlærd) og hans elev. Å være elev hos en rabbi var en stor ære, og det å få sitte og lytte ved Jesu føtter må ha vært en ære for Maria også (kanskje spesielt siden det ikke var tillatt med kvinnelige rabbiner-elever).

Marta er samtidig  travelt opptatt med å stelle i stand (mat kanskje?). Det er jo vanlig høflighet å sette frem litt mat til gjestene og hun synes nok at Maria kunne hjulpet til litt. Noe må gjøres. Hun går bort til dem og sier til Jesus: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Marta kjenner nok på presset som vertskap. Hun har fått den store ære og ansvar å huse selveste Jesus, da skal man jo gjøre det skikkelig. Maria burde jo selvfølgelig være med å bære denne byrden, burde hun ikke?

Jesus svarer:  «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Maria fikk muligheten til å velge å bruke tid med Gud

Marta har ikke  nødvendigvis gjort noe veldig dumt her, slik som det er lett å tenke. Marta tjente Jesus slik at Maria fikk muligheten til å sitte og lytte ved hans føtter. Maria fikk muligheten til å velge å bruke tid med Gud, til å være nær Gud.

Vi finner faktisk  ofte Maria ved Jesu føtter. Hun er der i sorg, hun er der i tilbedelse og hun er der i andakt. Hun søker Gud imange situasjoner. Og denne gode del som hun har funnet er kanskje nettopp dette fellesskapet med Gud. «Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del.(…) for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud.» (Sal 73:26, 28)

Det er godt å sette seg ned ved Jesu føtter

Selv skulle jeg  nok ønske at jeg kunne være mer som Maria av og til. At jeg var flinkere til å sette meg ned ved Jesu føtter, enten det er i sorg og bekymringer, tilbedelse eller andakt. Det er godt å sette seg ned ved Jesu føtter. Vi trenger ikke være en typisk rabbiner-elev for å få lov til å gjøre det heller, vi får komme der som den vi er.

Senere kommer kanskje  vår tur til å tjene, slik at andre får muligheten til å sette seg ned ved Herrens føtter. La oss likevel alltid verdsette å høre Guds Ord. «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» (Matt 4:4)

Foto: ky_olsen @ flickr