Super League-kuppet ble stoppet, men vi må fortsatt stå opp mot pengegriskhet og umoral i samfunnet

Super League-kuppet ble stoppet, men vi må fortsatt stå opp mot pengegriskhet og umoral i samfunnet

Som kristne må vi tenke over hvilke verdivalg vi gjør.

Leder

Denne lederen er skrevet av iTro-journalist Håvard Sande.

For snaut to uker siden bekreftet tolv av de mest kommersielle fotballklubbene i Europa at de skulle danne en lukket superliga – «Super League».

Et kuppforsøk som skriker umoral og strider mot alt fotballen står for. Hvordan forholder vi kristne oss når slike ting skjer?

 

Super League i grus

Konseptet ble utbredt av toppene i klubbene hvor stikkordene; penger og griskhet, rådde høyt.

En liga hvor de rikeste klubbene samles i en lukket liga med ett formål – å tjene mer penger, der de fattige klubbene hadde fått det enda vanskeligere. Steinrike mennesker som vil ha enda litt mer.

Som stor fotballsupporter vrir det seg innvendig når jeg ser egoismen og griskheten i sporten jeg elsker.

Etter massiv motstand falt konseptet gjennom nesten like fort som det ble annonsert, men det forsøkte superliga-kuppet er dessverre bare et symptom på maktmisbruken og pengegriskheten som rår i fotballen, idretten og samfunnet vi lever i.

 

Et pengegriskt samfunn

Vi leser stadig om korrupsjon og topper som har misbrukt sin maktposisjon eller har et usunt forhold til penger:

Dette er bare noen eksempler av hva som har skjedd de siste årene – og dette er bare innenfor idretten.

Poenget er at penge- og maktmisbruk skjer, men hvordan forholder oss vi til det? Det enkleste er nok å feie de etiske dilemmaene under teppet så lenge det ikke «angår oss», men er ikke det litt feigt?

Jeg vet ikke hvordan Jesus hadde fungert som eier av en fotball-klubb, men jeg er veldig sikker på at han aldri hadde sendt laget sitt til «Super League».

 

Bibelen advarer mot usunn pengebruk

Bibelen og Jesus forteller oss mye om penger. Penger kan brukes til mye bra og det er ikke noe galt med penger i seg selv, men Bibelen advarer oss mot et usunt forhold til penger.

Det er nok ikke tilfeldig at Jesus ga dette temaet så mye spalteplass. Forkjærligheten til penger kan føre oss på ville veier og bli en «avgud» i livene våre.

«Den som elsker penger, blir ikke mett av penger. Og den som elsker rikdom, får aldri nok. Også det er tomhet.» (Fork 5,9)

Jesus tok også et oppgjør med makteliten og hadde en holdning om at de første skal bli de siste og de siste skulle bli de første. Når Jesus gir oss råd, er det verdt å lytte.

 

Stå opp for de bibelske verdiene

Jeg skrev innledningsvis at «Super League»-forsøket er et godt eksempel på makt- og pengemisbruket som rår i dagens samfunn, men selv med makt og penger gikk det ikke gjennom.

En av årsakene til det var fordi det møtte for mye motstand. Moralen er at det går an å forandre ting til det bedre hvis man tør å ta kampen for de gode verdiene.

Tør vi som kristne å stå sammen for våre kristne verdier og Bibelens budskap når dramatiske avgjørelser blir tatt?

Det er umulig å holde seg unna/boikotte alt vi ikke kan stå innenfor og det er sjelden de etiske dilemmaene vi står overfor er svart-hvitt (som f.eks. at Qatar og Uefa står igjen som «vinnerne» etter at «Super League» ble skrotet, to regimer som har sine svin i skogen, for å si det mildt), men det betyr ikke at vi skal ha en likegyldig innstilling til alt som skjer.

Tør vi som kristne å stå sammen for våre kristne verdier og Bibelens budskap når dramatiske avgjørelser blir tatt? Lar vi sekulære endringer som strider mot Bibelen skje i samfunnet uten motstand? Eller følger vi strømmen ukritisk?

Vi må tenke over hvilke verdivalg vi tar og hva vi velger å være en del av som kristne.

 

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Pixabay

Leder

Denne lederen er skrevet av iTro-journalist Håvard Sande.