Trygg hos Deg

Trygg hos Deg

Det er viktig å være trygg. Trygg på de rundt seg, på seg selv og i troen.

Leder

Ukens leder er skrevet av iTro-journalist Kristin Lien

For å kunne fungere så godt som mulig, så trenger både du og jeg følelsen og opplevelsen av å være trygg. Vi trenger helt reelt å være trygge.

I Norge har vi det på de aller fleste områder trygt og godt. Vi bor i en stat som fungerer og en natur som sjeldent viser de største kreftene. Det er ikke krig. Dersom vi ikke har mulighet til å arbeide og jobbe, er det er stort sikkerhetsnett vi kan lande i. På den andre siden er det ikke alle som føler seg trygge.

Den overmannende frykten

Det motsatte av trygghetsfølelse er frykt. Frykten kan bli helt dominerende i livene våre og ta overhånd i alt vi gjør. Det er ingen god følelse, og Gud ønsker ikke at vi skal ha det sånn. Han gir oss sin trygghet og fred. Han sier ”Frykt ikke!”. Han verner oss.

Vi kan få hvile i at livet er noe mer enn det vi ser her og nå. Vi kan være trygge på at han vil gripe inn og ta seg av sine barn. Når du og jeg søker Guds kjærlighet og hans perspektiv, så får vi se livet fra en annen vinkel.

Men alle som søker tilflukt hos deg, skal glede seg, alltid skal de juble. Du verner dem. De fryder seg i deg, de som elsker ditt navn. (Salme 5.12)

 

 

 

 

 

Leder

Ukens leder er skrevet av iTro-journalist Kristin Lien