Spre Guds nåde

Spre Guds nåde

Jesus spredde renhet, tilgivelse og kjærlighet der hvor andre var mer opptatt av å beskytte sin egen hellighet.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge fra Konsmo.

Jøder på Jesu tid så på Israel som mer rent og hellig enn andre land. Det var for eksempel også forskjell på hvor rene de ulike rommene i tempelet var. Men slik som områder ble delt inn i grader av renhet og urenhet, slik ble også mennesker delt inn etter hvor rene de var.

En gruppe mennesker var farisererne som var opptatt av å holde loven og forskrifter. De ble sett på som flotte og mer hellige, men andre mennesker ble ekskludert og sett ned på fordi de var urene. En som ville være ren og hellig kunne ikke spise med tollere som tok til seg for mye penger på jobben, for da ville de bli «smittet» av deres urenhet. De som brøt ekteskapet kunne ikke på en enkel måte komme ut av urenhenten.

Det onde kommer innenfra

Jesus snur opp ned på dette. Han er ikke redd for å bli «smittet». Jesus møtte de som ble sett på som urene – de som brøt ekteskapet, de som tok penger fra folk, de som ikke fulgte loven og som derfor var «syndere». Han søker å nå de som er fortapt, og han sprer renhet.

Jesus er tydelig på at vi skal leve hellige liv og søke å leve til Guds ære. Jesus sier også at vi skal passe oss for urenheten – men da urenheten som kommer fra vårt eget hjerte. Det onde kommer innenfra og gjør mennesket urent, sier Jesus (Mark 7,23). Som Jesus skal vi være mer opptatt av å spre nåde og kjærlighet enn å beskytte oss selv mot andres «smitte». Det er å være en menneskefisker.

John Olav Selstø

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge fra Konsmo.