Pappa til fire er dømt til døden

Pappa til fire er dømt til døden

Mange rundt om i verden opplever forfølgelse for sin tro.

Stefanusdagen

26. desember markeres hvert år «Stefanusdagen», oppkalt etter den første kristne martyren som ble drept for troen sin.

Asif og Maroline Perzaiz i Pakistan har fire barn mellom 13 og 9 år. Men pappa Asif sitter i fengsel med dødsdom.

I oktober 2013 fødte Maroline tvillinger. De fikk navnene Brian og Jaroosha. Maroline og mannen hadde to barn – Ibraham og Hazial – fra før. Nå ble de en familie på seks.

Men Maroline ble alene om fødsel og barneomsorg. Like før fødselen ble nemlig Asif beskyldt av en arbeidskollega for å ha sendt en tekstmelding som kollegaen mente spottet profeten Muhammed. Den 13. oktober 2013 ble Asif arrestert, beskyldt for blasfemi. Han ble anklaget for å ville skape opprørske religiøse følelser og for å ha hånet profeten.

Falske anklager

Men Asif hadde ikke sendt noen spottende tekstmelding eller villet hisse opp muslimer. Det spilte ingen rolle. I blasfemisaker i Pakistan holder det lenge med falske beskyldninger. Asif Pervaiz ble sittende i fengsel. Nesten syv år etter falt dommen: Asif Pervaiz ble dømt til døden for blasfemi.

I Pakistan brukes blasfemiloven mer og mer. Kristne anklages og bures inne.

Blasfemi er å spotte en guddom. Norge har opphevet vår blasfemilov. I Pakistan brukes blasfemiloven derimot mer og mer. Kristne anklages og bures inne. Det samme blir ahmadya-muslimer. Også moderate muslimer som ikke oppfyller ekstremistenes syn på islam, anklages for blasfemi.

Blasfemiloven i Pakistan innebærer dødsstraff. Ingen er så langt blitt henrettet. Det som ofte skjer, er at de dødsdømte blir sittende mange år i fengsel, før en høyere domstol til slutt frikjenner dem – mens deres og familiens liv er blitt ødelagt.

Det som også altfor ofte skjer, er at mennesker som er tiltalt for blasfemi, drepes av ekstremister som ikke godtar at «gudsbespottere» får leve. Etter løslatelse må de tidligere blasfemi-dømte bo på hemmelig adresse for å bli beskyttet mot slike ekstremister.

Håp om frihet

Mens Asif Pervaiz sitter dødsdømt for sin tro, må Maroline, Ibraham (13), Hazial (12) og tvillingene Brian og Jaroosha (9) klare seg uten ham.

Stefanusalliansen støtter en organisasjon i hjembyen deres, Lahore. De hjelper Maroline og barna med et levebrød mens pappa og mann sitter dødsdømt på tredje året og fengslet på det tiende. Dette er en av mange tragedier i Pakistan.

Vi håper at klagen fører frem og at Asif Pervaiz snart blir fri.

Stefanus ble steinet

For snart 2000 år siden ble Stefanus steinet til døde for sin tro i Jerusalem. Religiøse ledere kastet steinene, de mente egentlig at han spottet Gud.

Stefanus ble den første kristne martyr.

En av dem som hjalp til under steiningen, var en mann ved navn Saulus. Da han etterpå reiste til Damaskus i Syria for å arrestere flere kristne, ble han stoppet av Jesus på veien.

Saulus forstod at han i stedet for å forfølge dem som trodde på Jesus, selv skulle spre evangeliet. Han byttet navn til Paulus og ble verdens mest kjente misjonær.

La oss huske å be

Det er mange rundt om i verden i dag som opplever forfølgelse for sin tro. La oss huske å be – både for de som blir forfulgt og de som forfølger dem. 

 

Christine Gripsgård Lunga/Stefanusalliansen

Stefanusdagen

26. desember markeres hvert år «Stefanusdagen», oppkalt etter den første kristne martyren som ble drept for troen sin.