5 trender som påvirker forfølgelsen av kristne

5 trender som påvirker forfølgelsen av kristne

Strengere overvåkning, voldelige islamister og covid-19 har ført til at flere kristne forfølges for troen sin.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Det siste året har det blitt registrert en kraftig økning i forfølgelsen av kristne rundt om i verden.

Åpne Dørers rapport «World Watch List 2021» viser at 49 millioner flere kristne blir forfulgt for sin tro nå enn for et år siden.

Les også: Hver dag blir 13 kristne drept for sin tro

Landene med størst forfølgelse av kristne

Det er noen land som skiller seg ekstra negativt ut i rapporten, og de fem landene med størst forfølgelse det siste året er disse landene:

5. Pakistan

4. Libya

3. Somalia

2. Afghanistan

  1. Nord-Korea

 

Du kan finne ut mer om risikoen ved å være kristen i disse fem landene i denne filmen Åpne Dører har laget.

(Saken fortsetter etter filmen)

5 trender som påvirker forfølgelsen

Åpne Dører mener det særlig er fem tydelige trender som forklarer det siste årets økning i forfølgelsen av kristne.

  1. Covid-19 forsterker sårbarheten for trosminoriteter

Pandemien får frem skjulte holdninger av undertrykkelse og diskriminering som finnes. Blant annet nektes kristne mange steder nødhjelp på grunn av sin tro.

  1. Voldelige islamister i Afrika utnytter covid-19

I Afrika sør for Sahara øker kristne som blir drept for sin tro dramatisk, og kirken opplever en voldsøkning på opptil 30% det siste året. Noen islamistiske grupper har erklært jihad mot de vantro, og hevder at pandemien er Allahs straff på grunn av dem.

  1. Covid-19 legitimerer økt overvåkning I Kina og andre totalitære stater

I Kina drives det en massiv overvåkning med 570 millioner kameraer, der millioner av dem har avansert teknologi for ansiktsgjenkjenning. Med dette vil myndighetene få bedre kontroll over alle som ses på som en trussel mot det styrende kommunistpartiet, noe som inkluderer kristne kirker. Denne teknologien eksporteres også til andre totalitære land.

  1. Økende nasjonalisme drives fram av majoritetsreligion i India og Tyrkia

Nasjonalistiske strømninger koblet mot majoritetsreligioner i landene gjør at kristne og folk som tilhører andre minoritetsreligioner presses og mister gudshusene sine.

  1. Covid-19 gir mer makt til kriminelle grupper i Latin-Amerika

Organiserte kriminelle grupper har skaffet seg større makt der myndighetene ikke klarer å tilby mat, utdanning og jobber. Kristne ledere risikerer livet når de velger å stå opp mot kriminalitet og maktmisbruk i dette området, for å hjelpe mennesker ut av de kriminelle nettverkenes grep.

Åpne Dører

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.