En liten sydenreise fra Norge forekommer flere eksempler på svært høy grad av kristenforfølgelse

En liten sydenreise fra Norge forekommer flere eksempler på svært høy grad av kristenforfølgelse

I noen land mister du jobber om du blir kristen, i andre land blir du arrestert, og ganske mange steder risikerer du å bli drept.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Tenk deg en helt alminnelig gudstjeneste en helt vanlig søndags morgen. Plutselig, midt under lovsangen, stormer sivilkledt politi inn, jager deltakerene ut, forsegler døra og arresterer lederne.

Eller tenk deg en annen gudstjeneste, få dager før jul. Under gudstjenesten løper en mann forbi sikkerhetskontrollen, åpner ild med en AK47 og dreper ni mennesker. Like før han skal utløse en medbrakt bombe, blir han skutt og drept av en sikkerhetsvakt.

Alt dette skjer ikke så langt fra oss. En liten sydenreise unna Norge ligger Algerie, som det første eksemplet er hentet fra. Omtrent like langt er det til Egypt, som er landet hvor en terrorist for to år siden angrep st. Menas kirke. Dette er bare eksempler, for de siste årene har det vært mange kirkestenginger i Algeire, og mange terrorangrep i Egypt.

Mer enn 4300 kristne ble drept for sin tro i fjor.

Forfølgelse av kristne skjer i store deler av verden

Det skjer heller ikke bare der. World Watch List, Åpne Dørers statistikk over hvilke land det er verst å være kristen i, forteller om veldig høy eller ekstrem høy forfølgelse i hele 40 land. Noen av disse ligger nær oss – som Egypt og Algerie – andre lengre unna, som Kina eller Colombia.

Felles for dem er at de kristne ikke er ønsket, og at kristne menigheter forbys eller motarbeides på ulike måter. I noen land er det forbudt å bli en kristen, i andre land er det forbudt å eie en bibel. I noen land mister du jobber om du blir kristen, i andre land blir du arrestert, og ganske mange steder risikerer du å bli drept.

Mer enn 4300 kristne ble drept for sin tro i fjor. 1847 kirker og kristne bygninger ble angrepet. 3150 kristne ble arrestert uten lov og dom. 245 millioner kristne lever i et område hvor de blir utsatt for høy grad av daglig forfølgelse.

Hvorfor er det sånn, spør du kanskje, og det er umulig å gi noe entydig svar. Men noe vet vi. Vi vet at forfølgelsen er høy der mange kommer til tro, og hvor myndighetene er redd for egen posisjon. Som i Algerie. Eller Kina.

I andre land finnes det krefter som misliker at de kristne tar de svakes parti og lærer at alle mennesker er like verdifulle for Gud. Som i geriljastyrte områder i Colombia eller i det sterkt klassedelte India.

Noen ganger er landets identitet så sterkt knyttet til én religion at det å bli kristen blir ansett som et svik mot landet – som på Sri Lanka, i India eller i mange muslimske land.

De trenger å vite at de ikke er glemt, og at det finnes noen som taler deres sak.

Presset, men ikke knekket

«Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp» står det i Hebreerbrevets kapittel 13. Gud kaller oss til å se bortenfor oss selv, til de som bærer den tyngste byrden ved å følge Jesus.

Vi trenger deres eksempel og deres mot til å følge Jesus, selv når det koster.

For sannheten er at de trenger oss. Vårt engasjement og vår forbønn. De trenger å vite at de ikke er glemt, og at det finnes noen som taler deres sak.

Men det er like sant at vi trenger dem. Vi trenger deres eksempel og deres mot til å følge Jesus, selv når det koster.

Jeg har et forslag. Bruk jula til å takke for at vi kan samles om Ham i frihet. Og be også for de som vet at de kan bli arrestert eller drept for å samles i Hans navn.

Ønsker du å vite mer om Åpne Dørers arbeid for forfulgte kristne – sjekk ut opendoors.no.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.