– Josef må ha kjent på en enorm usikkerhet når alt raknet rundt ham

– Josef må ha kjent på en enorm usikkerhet når alt raknet rundt ham

Plutselig inntreffer krisen, og mannen på innsiden blir avslørt. Bli kjent med mannen Gud valgte som stefar til sin sønn Jesus.

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk her på iTro.no.

Josef var den unge mannen i bygda som hadde mye å være stolt av. Han var rettskaffen (Matt 1,19-20), altså en rettferdig, from og god mann.

I tillegg tituleres han som «Davids sønn». En hederstittel som fortalte at han var i direkte slektslinje til Israels store konge: David – en mann etter Guds hjerte.

Tok ansvar

I julefortellingen må han vise seg som en ekte Davids sønn. Det var nemlig ikke noen lett oppgave Gud hadde utsett til denne unge mannen.

Krisen inntreffer, Maria, hans kommende kone, er gravid med et fremmed barn. I stedet for å straffe Maria for utroskap, velger han i stedet å gifte seg, og samtidig ta ansvar for farskapet.

Ansvar har ulik vekt, men Josef valgte å bruke sin styrke til å bære tungt.

Hele hans anseelse ble byttet ut med skam. Hans fremtidsdrømmer ble fullstendig snudd på hodet, ja, han opplevde å miste kontrollen på livet sitt.

Han måtte svelge stoltheten, bli ydmyket, og først da var han klar til å tjene Herren trofast.

Hva gjør du med det du har?

Josef må ha kjent på en enorm usikkerhet når alt raknet rundt ham.

Hva gjør du når du blir usikker? Det er vanlig å bli redd, og mange menn stikker.

Josef var i stedet modig. Han gikk ansikt til ansikt med usikkerheten, og gjorde det beste ut av sin nye situasjon. Mange utfordringer måtte løses, til Betlehem, Egypt og tilbake, men Josef tok en dag av gangen.

Hva kan vi lære av Josef?

Josef mistet aldri sin tillit til at Gud har kontroll, men levde for Han som var større enn ham selv. Han lyttet til Gud, og både stolte og handlet på de løftene han fikk. I praksis viste det seg ved at han tjente og ledet sin familie trofast, lærte barna om Gud, og elsket Maria.

Vi kjenner navnet på fem sønner etter Josef (Matt 13,55). To av dem, Jesus og Jakob, kjenner vi som verdens frelser, og den andre som en av de første kristne lederne. (Joh 3,16, Gal 1,19). Josef var en viktig mann i rekka Gud brukte for å gi verden frelse og håp.

Står du i rekka med Josef?

Tenk etter

Hva slags mann du ønsker å være? Hvilke verdier du ønsker skal prege dine valg, selv når kriser rammer?

Skriv ned to ting du vil lære av Josef, en Davids sønn – en mann etter Guds hjerte.

Du kan lese mer om Josef i Matt 1-2.

UnSplash

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk her på iTro.no.