Moderne slaveri er en milliard-industri livnært av grådighet, utnyttelse, vold og kontroll

Moderne slaveri er en milliard-industri livnært av grådighet, utnyttelse, vold og kontroll

Hva kan jeg gjøre i noe så stort?

A21

Jobber for å avskaffe moderne slaveri.

Fra 18 kontorer i til sammen 13 land jobber de utfra strategien «Reach, Rescue, & Restore».

17.oktober arrangerer A21 «Global Freedom Summit» for å skape bevissthet rundt moderne slaveri.

Hvis du ønsker mer inspirasjon til hvordan du kan engasjere deg kan du finne A21 sine forslag her.

Når jeg ser filmer som «Prinsen av Egypt», «Gladiatoren» eller «Amazing Grace» tenker jeg at jeg er så takknemlig for at slaveri heldigvis ikke skjer så mye lenger. Eller…?

Moderne slaveri

Sannheten er dessverre at det aldri før i historien har vært flere slaver i verden enn i dag; over 40 millioner!

Likevel er prosentandelen slaver lavere enn noen gang, og vi må derfor ikke fortvile, men heller motiveres til å gjøre en endring.

Moderne slaveri og menneskehandel kommer i mange varianter. Sexslaver, husslaver, barnesoldater, tigging og tvangsarbeid er bare noen av formene som finnes.

Mange blir lurt inn i slaveri ved falske jobbtilbud eller solgt av egne familiemedlemmer. Det er en milliard-industri livnært av grådighet, utnyttelse, vold og kontroll.

Bevisstgjøring

Det er mange steder lite informasjon om denne grusomme industrien som eksisterer i dag, men mange har etter hvert gitt det mer fokus. Flere jobber aktivt for å bekjempe det moderne slaveriet.

A21 er en global organisasjon som arbeider for å gjøre nettopp dette. De jobber både med å bevisstgjøre og informere om slaveri, redde ut slaver, og gi oppfølging til dem etterpå slik at de får hjelp til å klare seg videre.

En dag om moderne slaveri

17. oktober arrangeres «Global Freedom Summit». Det skal være en nett-sending på 1 time som kan følges fra stua eller fra lokale eventer rundt om i verden.

Målet med dagen er å skape bevissthet rundt moderne slaveri, og gi tips til hva man konkret kan gjøre for å motarbeide det.

Dråpe i havet

Det er lett å tenke at moderne slaveri er så stort og omfattende at det ikke spiller noen rolle hva jeg gjør; mitt bidrag virker som en dråpe i havet.

Når mange mennesker gjør litt, legges det sammen og gjør en forskjell.

Men det er ikke bare de store handlingene og beløpene som teller. Det lille vi gjør kan skape en forskjell for én persons liv. Og selv hadde jeg vært takknemlig hvis noen gjorde noe bare for å hjelpe meg. Vi har mulighet til å påvirke.

Grunnlegger av A21, Christine Caine, sier det på denne måten (min oversettelse): «Når mange mennesker gjør litt, legges det sammen og gjør en forskjell.»

Engasjer deg

Mange vet fortsatt ikke hva menneskehandel er eller at det er et utbredt problem i dag. Det er mange måter vi kan engasjere oss på for å gjøre en forskjell.

  • Vi kan gi av våre penger.
  • Vi kan lese om temaet og fortelle videre til vennene våre.
  • Vi kan spre informasjon på sosiale medier, og slik bevisstgjøre folk om menneskehandel og arbeid mot å avskaffe det.

Ikke bare ord

La oss ikke bare bruke ord, men vise at vi bryr oss om menneskers verdighet ved å handle.

Jesus sier i Matt 21,40:

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg».

Det lille du gjør har en betydning!

Keenan Constance / Unsplash.com

A21

Jobber for å avskaffe moderne slaveri.

Fra 18 kontorer i til sammen 13 land jobber de utfra strategien «Reach, Rescue, & Restore».

17.oktober arrangerer A21 «Global Freedom Summit» for å skape bevissthet rundt moderne slaveri.

Hvis du ønsker mer inspirasjon til hvordan du kan engasjere deg kan du finne A21 sine forslag her.