En velsignet julehøytid!

En velsignet julehøytid!

iTro vil ønske deg og dine en god julehøytid!

For et barn  er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.
(Jes 9,6)

PS:Sjekk gjerne ut iKirken.no, som sender sine julesendinger døgnet rundt, hele høytiden gjennom.