Juletreets symboler

Juletreets symboler

Vi kan minne hverandre på julens symboler som vi pynter med slik at det blir levende for oss hva julen handler om.

Det er en tradisjon i Norge å pynte juletreet før julaften kommer. Pynten vi henger opp er symboler for noe av det julen handler om.

Når det er vinter er det meste ute dødt, men det er et grønt og levende tre vi tar inn i stuene våre. Det kan minne oss om at Jesus kom med liv til oss.

Stjernen ledet vismennene til Jesus-barnet

Vi pynter trærne  litt forskjellig, men det er noen ting som alle henger på. Det er blant annet vanlig å ha lys på treet. Jesus sier at han er verdens lys. Den som følger han skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys (Joh 8,12).

På toppen av treet har man en stjerne som minner oss om betlehemsstjernen. Stjernen ledet vismennene til Jesus-barnet.

Mange har også lenker på treet, som kan være et symbol for Jesus som binder sammen himmel og jord. Lenken kan også minne oss på å binde oss mennesker sammen. Hjertene på juletreet symboliserer Guds kjærlighet til oss, Jesus som ble gitt i gave til oss mennesker og minne oss om den gleden som ble gitt oss.

Kulene kan også symbolisere jordkloden

Bønn

Takk for alt det julen minner oss om.
Takk for at du kom til jorden for alle menneskerog for at du har bundet himmel og jord sammen.
Jeg ber om at vi mennesker kan bindes mer sammenog at du må se til de som har det vanskelig i julen.
Takk for at du er verdens lys og at du er liv for oss.

Amen

På treet har noen også kuler – både i sølv og gull. Jesus fikk flotte gaver at vismennene da han ble født. Jesus er verd de største gavene vi kan gi ham. Kulene kan også symbolisere jordkloden – «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh 3, 16

Vi kan minne hverandre på julens symboler som vi pynter med slik at det blir levende for oss hva julen handler om.

________________________________________________________________