Hva gir et menneske verdi?

Hva gir et menneske verdi?

Se debatten mellom humanetikeren Lars Gule og den kristne apologeten Stefan Gustavsson her.

Lars Gule er filosof, forfatter og debattant. Gule er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Stefan Gustavsson er teolog, forfatter og debattant. Gustavsson er høgskolelektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen, direktør for CredoAkademin i Stockholm og gen.sek. i Svenska Evangeliska Alliansen.

Hva gir mennesket verdi – i følge sekulærhumanismen og i følge kristen tro? Hva er så konsekvensene – og hvordan møter vi dem?

Debatten ble arrangert på UL i samarbeid med Mediehøgskolen Gimlekollen, v/faggruppen i Kommunikasjon og livssyn.