iTro-Bibelen

iTro-Bibelen

iTroBibelen koster kun 49,- og inneholder iTro-saker, andakter, Det nye testamentet og bibelstudieopplegg. Kjøp den her!

iTroBibelen kjøper du ved å sende bestilling på ønsket antall og din adresse til itro@nlm.no. 

– Hva er iTroBibelen? 

 Det Nye Testamentet (Norsk Bibel)
– iTrosaker som Spørsmål & Svar, Mitt Vitnesbyrd, Sex & Sånn og Gloser
– Andakter
– Bibelstudieopplegg i 12 leksjoner med tema Sannhet

Redaktører: 
Gjermund Nordhus
Maria Celine Kolberg

Utgiver: 
NLM Ung og ImF-Ung

Bibelstudiene er skrevet av: 
Ingvald Andre Kårbø
Annlaug Vegge
Kristin Aamodt

Pris kr 49,- + frakt. 

Boken er genial til å kjøpe inn til å bruke i bibelgruppen du går i eller er leder for. De 12 bibelstudiene holder til ca. et semester hvis dere har bibelgruppe annenhver uke.